મારા સસરા ની સાથે હું કઈ પોઝિશન માં વધારે મજા માણી શકું?

about

પ્રશ્ન. મારા સસરા ની સાથે હું કઈ પોઝિશન માં વધારે મજા માણી શકું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારા સસરાની સાથે તમે કોઈ પોઝિશનમાં વધારે મજા કરી શકો તો હું તમને માત્ર કહેવા માંગુ છું કે પહેલા તો તમે તમારા સસરાની સાથે પોઝિશન અથવા તો તમે તમારા સસરાની સાથે બધું કરો છો તે વસ્તુ સદંતર કોટી કહેવાય તમારે તમારા સસરાની સાથે આ બધી વસ્તુઓના કરવી જોઈએ અને તમે આ બધી વસ્તુ કરો છો

કારણ કે તમારે તમારા પતિની સાથે બધું કરવાનો હોય છે પરંતુ હું એવું માની શકું છું કે તમારા પતિ તમને સમય નહીં આપી શકતા હોય અથવા તો તેઓ કામમાં વધારે વ્યસ્ત રહેતા હતા અથવા તો તે બહારગામ જતા હશે અને જેના કારણે બહારના જાય તેની માટે તમે તમારા સસરા સાથે બધું કરતા હશો અને ઘણી બધી જગ્યાએ આવું જોવા મળતું હોય છે

કે સામાન્ય રીતે છે સસરા હોય છે તેની સાથે બધા આવું કરતા હોય છે કારણ કે તેઓને બહાર જવાનું હતું નથી અને ઘરની અંદર રજા વસ્તુ રહે તેની માટે આ વસ્તુ કરતા હોય છે અને તેઓની અંદર પતિને આ વસ્તુ ખબર હોતી નથી તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તમારા સસરાની સાથે તમે પહેલા તો આ બધી વસ્તુ ન કરી શકો પરંતુ હવે તમે વિચારી રહ્યા છો

કે તમારે આ બધી વસ્તુ કરવી છે તો તમે પોઝિશનમાં કરી શકો તો હું તમને પોઝીશન કહેવા માગું છું જેની અંદર તમારા સસરા માત્રને માત્ર સૂઈ જવાનું છે અને તમારે તેની ઉપર જવાનું છે તેની હું પોઝીશન નું નામ છે કાઉ ગર્લ પોઝીશન અને તે પોઝિશન તમે નેટ ઉપર સર્ચ મારી શકો છો અને ત્યારબાદ તે રીતે તમે કરો છો તો તમારે સસરા ને પણ ખૂબ જ મોજ આવી જશે.

પ્રશ્ન. મારા પતિ ને હું એકાદ કલાક સુધી ભારે મજા કેવી રીતે આપી શકું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારા પતિને એકાદ કલાક સુધી ભારે મજા તમારે આપી હોય તો તમે કેવી રીતે આપી શકો છો અથવા તો હું તમને કહેવા માગું છું કે સામાન્ય રીતે ઘણી બધી જે સ્ત્રી હોય છે તે મને ખબર હોય છે કે પોતાના પતિને કેવી વસ્તુઓ ગમે છે અને તે પોતાના પતિને જ વસ્તુ ગમે છે તે કરતી હોય છે અને તેઓને ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે

અને તે સામે વાળો જે પતિ હોય છે તેને પણ ખૂબ મજા આવી જતી હોય છે પરંતુ હું તો તમને માત્ર માગું છું કે તમને એ પણ ખબર નથી કે એકાદ કલાક સુધી ભારે મજા તમારે કેવી રીતે આપી અને તમે જે શબ્દ પણ વાપરી રહ્યા છો કે ભારે મજા તમારે આપી છે તો તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો સામાન્ય રીતે તમારે તમારા પતિને ભારે મજા આપી હોય

તો તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો સામાન્ય રીતે તમારા પતિને તમારે મજા આપી છે તો તમે તેઓને કહી શકો છો કે તમારે આજે પાછળથી બધું કરવું છે અને જ્યારે તમારા પતિ તમારી પાછળ કરશે ત્યારે તમને થોડુંક તો દર્દ થશે

અને તમને લાગશે કે તમારાથી સહન નથી થતું પરંતુ તમે આનાથી જો સહન થઈ ગયો અને તમે જેલ લગાવીને આ બધી વસ્તુ કરો છો તો તમારાથી સહન પણ થશે અને તમને ખૂબ જ પ્રકારની મજા આવશે ને તમારા પતિને પણ ખૂબ જ મજા આવવાની છે અને તેઓ પણ એકાદ કલાક સુધી ભારે મજા લઇ શકશે તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *