મારા રૂમની લાઈટ અચાનક અચાનક બંધ થઈ અને જોત જોતામાં તો કોઈએ મારા કપડાં કાઢી લીધા અને હું કપડાં વિનાની…

about

પ્રશ્ન. મારી પત્ની મારી સાથે સમયસર ચ પા ચપી બોલાવતી નથી હું શું કરું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા જે પત્ની છે તે તમારી સાથે સમયસર બધું કરતા નથી તેની માટે તમે શું કરી શકો તો હું સૌપ્રથમ તમને જણાવવા માગું છું કે ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જેઓને આવી સમસ્યા હોય છે કે તેમના પત્ની તેમની સાથે કંઈ કરતા હોતા નથી

અને જ્યારે કંઈ કરતા હોતા નથી તેવા સમયની અંદર તેઓને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય છે અને ત્યારે ખરાબ પણ લાગતું પરંતુ તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જ કહેવા માગું છું

કે આની માટે તમારે જ બળજબરી કરવાની નથી ગુસ્સો કરવાનો નથી ના તમારે તેમને કઈ કહેવાનું છે પરંતુ તમે તેમને પ્રેમથી સમજાવી શકો છો તમે જ્યારે પ્રેમથી કોઈ વ્યક્તિને સમજાવો છો કે તેઓને આવી સમસ્યા છે અથવા તો તમને આવી સમસ્યા છે અને તેની માટે તમે શું કરી શકો છો તે તમને શાંતિથી સમજી શકે છે અને તેનું નિવારના રાહવી શકે છે

એટલે તમારે તમને સમજાવવાના છે તમે શાંતિથી સમજાવશો તો તમને કોઈપણ પ્રકારે ખબર પડી જશે અને તમારી સાથે બધું તેઓ તેઓ કરશે પરંતુ એક વસ્તુ એ પણ છે કે તેમની કેપીસીટી ઉપર આધાર રાખતું હોય છે

તે તમને જ્યારે બધું કરશે તેવા સમયમાં જો તમને મજા નહીં આવતી હોય અથવા તો તેઓની કેપીસીટી ઓછી હશે તો તે તમારી સાથે વધારે નહીં કરી શકે પરંતુ તમે સમજાવટથી આમ બધું કરી શકો છો પરંતુ સમજાવટથી પણ જો કંઈ નથી થતું ત્યારબાદ તમે અન્ય લોકોની સલાહ લઈ શકો છો અને તમારી રીતે ચાલી શકો છો તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. મારો પતિ મને દરરોજ રાત્રે બે રાઉન્ડ માં ચ પાચપી બોલાવવાનું કહે છે પણ હું એટલી કેપિસીટી ધરાવતી નથી હું શું કરું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારો પતિ દરરોજ તમને રાત્રે બે રાઉન્ડમાં વધુ કરવાનું કહે છે પરંતુ એટલે કે તમે ધરાવતા નથી તેમાં સમયની અંદર તમે શું કરી શકો છો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માંગું છું કે સામાન્ય રીતે ઘણા બધા પુરુષો એવા હોય છે કે જેઓને બધું કરવા જોતું હોય છે અને તેઓની એકસાથે બધું કરવા જોઈતું હોય છે ઘણા બધા લોકોને તમે કહેતા સાંભળ્યા છે

કે તેઓ રાત્રિની અંદર જ્યારે બધું કરતા હતા તેવા સમયમાં તે મને ત્રણ રાઉન્ડ લીધા હતા અથવા તો ચાર રાઉન્ડ લીધા હતા સમયની અંદર તમારે એક વસ્તુ વિચારવાની ખાસ જરૂર છે કે આવા રાઉન્ડ એવો એટલા માટે લેતા હોય છે કારણ કે તેઓની અંદર ખૂબ જ ઉત્તેજના રહેલી હોય છે અને તેના કારણે તેઓ બધું કરતા હોય છે અને સામેવાળું જે પાર્ટનર હોય છે તેનામાં પણ ખૂબ જ ઉધના રહેલી હોય છે

જેના કારણે તેઓ બધું કરી શકતા હોય છે પરંતુ ઘણી બધી છોકરીઓ એવી હોય છે કે જેની અંદર એટલી બધી ઉત્તેજના હોતી નથી અને જ્યારે ઉત્તેજનાનો અભાવ હોય તેવો સમયની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તે સામાન્ય રીતે એમ કહી શકાય કે બે રાઉન્ડ કે ત્રણ રાઉન્ડમાં જઈ શકતો નથી અને તે એકાઉન્ટની અંદર બધું થાકી જતો હોય છે તો તમારે પણ માત્ર ને માત્ર કઈ વસ્તુ કરવાની નથી

પરંતુ એટલી વસ્તુ કરવાની છે કે તમે તેમને જણાવી શકો છો અને તેઓ કેપિસિટી ન ધરાવતા હોય તો તેમાં પણ તમને કોઈ પણ પ્રકારનો વાંધો નથી તમે તેમને સમજાવી શકો છો તમારા પતિ હશે તેમના પ્રેમ કરતા હશે તો સમજી જશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *