મારા પતિ મને નજીક આવવા દેતા નથી, મારે શું કરવું જોઈએ?

GUJARAT

પ્રશ્ન: હું 22 વર્ષની પરિણીત મહિલા છું. મારા લગ્નને એક વર્ષ થવાનું છે પણ મારા પતિ મને આજ સુધી તેમની નજીક આવવા દેતા નથી. મારે તેમની સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધવો છે. કોઈ ઉપાય જણાવશો?

જવાબ

તમારી સમસ્યા ગંભીર છે. સામાન્ય રીતે આ ઉંમરે લગ્ન પછી પતિ સેક્સ માટે ઉત્સુક હોય છે. જો પતિ આત્મવિશ્વાસમાં હોય તો તેનામાં સેક્સની ઈચ્છા કેમ નથી તે જાણવાનો પ્રયાસ કરો.

તમારા સેક્સી દેખાવથી તેણીને આકર્ષવાનો પ્રયાસ કરો. જો કામ ન થાય તો ઘરની વડીલ મહિલાઓને જણાવો અથવા પતિને નિષ્ણાત ડોક્ટર પાસે લઈ જાઓ.

સંભવ છે કે સેક્સને લઈને તમારા પતિમાં નબળાઈનો ડર બેસી ગયો હોય અથવા કંઈક બીજું હોય જે તે તમને કહી ન શકે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *