મારા પતિ નો પોપટ એકદમ વાંકો છે જેના કારણે મને સંબંધ બાંધવામાં તકલીફ પડે છે તેની માટે મારે શું કરવું?

GUJARAT

પ્રશ્ન. મારું નામ રિગ્નેશ છે મારું ઉંમર ૨૯ વર્ષની છે. હું એક કોઠાવાળી છોકરી સાથે દરરોજ શારીરિક સંબંધ બાંધુ છું પરંતુ હવે તેની સાથે મને પ્રેમ થઈ ગયો છે તો મારે શું કરવું?

જવાબ : પહેલા તો રિજ્ઞેશ. તમે ખૂબ જ સારું કામ કરી રહ્યા છો તેમાં મૂંઝવવાની કોઈ જરૂર નથી પહેલા તો તમે તેમની પાસે જતા હતા અને દરરોજ તમે તેમની સાથે સંબંધ બાંધ્યા અને કોઈની વ્યક્તિ સાથે પણ સંબંધ આવે ત્યારબાદ પ્રેમ થવો સ્વાભાવિક છે અને તમને પણ એક કુદરતી રીતે થયું છે પણ હવે તમારે એ વિચારવું પડશે કે શું તે જે છોકરી છે તેને તમારી સાથે પ્રેમ છે.

શું તે પણ તમને સાચી રીતે પ્રેમ કરે છે કે માત્ર એક સંબંધની હાડમાં જે તમારી સાથે આવવા માંગે છે જો એ છોકરીની હા હોય અને તમે પણ તેની સાથે લગ્ન કરવા માંગો છો તો તમારે તમારા માતા-પિતાની પહેલા તો આજ્ઞા લેવી પડશે જો તમારા માતા-પિતા નથી માનતા અને તમને લાગે છે કે તમને તેની સાથે સાચો પ્રેમ થઈ ગયો છે અને તેની વગર તમે રહી શકવાના નથી તો તમે કોર્ટની અંદર જઈ શકો છો અને પ્રેમ લગ્ન પણ કરી શકો છો

પરંતુ એક વસ્તુ તમારે સ્વીકારવી પડશે કે તે એક એવી વ્યક્તિ છે કે જે બધા સાથે શારીરિક સંબંધો ભૂતકાળમાં બાંધેલા હતા જેના કારણે તેનું જે જનન અંગ છે તે ખૂબ જ નબળું પડેલું હશે ઢીલું થઈ ગયેલું હશે અને તેનું ફાટી ગયેલું પણ હશે જેના કારણે તમને તેની સાથે મજા તો આવશે પરંતુ જ્યારે ભવિષ્યમાં લગ્ન બાદ પણ કંઈ થાય છે અને તમે ઝઘડો કરો છો

તો તમારે એમની સાથે એવું કહેવાનું નહીં આવે કે તું તો 17 સાથે ગયેલી હતી આવું બોલવાનું નહીં આવે અને શાંતિથી જો તમે જીવન વિતાવી શકો તો તમે તેમની સાથે ચોક્કસ લગ્ન કરી શકો છો જેનાથી નામ માત્ર તમારું જીવન સુધરશે પણ તે છોકરીનું પણ તમે જીવન સુધારશો.

પ્રશ્ન. મારા પતિ નો પોપટ એકદમ વાંકો છે જેના કારણે મને સંબંધ બાંધવામાં તકલીફ પડે છે તેની માટે મારે શું કરવું?

જવાબ : પુરુષના જે જનન હોય છે તે કોઈના સીધા હોય છે તો કોઈના વાંકા હોય છે જે પુરુષના જનન અંગ વાંકા હોય છે તેની સાથે તો સંબંધ બાંધવામાં ખૂબ જ વધારે મજા આવે છે તેવું સાયન્સ કહે છે પરંતુ તમે કહો છો કે તમને સંબંધ બાંધવામાં ખૂબ જ તકલીફ પડે છે તો તેની માટે તમે કામ કરી શકો છો હવે તેમનું જે વાંકું છે તો વાકું જ રહેવાનું છે તે કંઈ તમે વાળીને સીધું કરી શકવાના નથી

પરંતુ હા, તમે તેમની સાથે ચોક્કસ રીતે વાત કરી શકો છો તમે જ્યારે જ્યારે તેમની સાથે સંબંધ બાંધવા માટે જાઓ છો ત્યારે જરૂરથી તમે જેલનો ઉપયોગ કરી શકો છો તેલનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને બજારમાં ઘણા બધા પ્રકારની પ્રોડક્ટ ઉપલબ્ધ છે જેના કારણે તેમનું અંગ તરત તમારી અંદર સીધું જતું રહેશે અને તમને કોઈ પણ પ્રકારનો દર્દ નહીં થાય તેનો કોઈ ઉપાય તો નથી પરંતુ તમે તેમને સમજાવી શકો છો

કે જ્યારે તેઓ શરૂઆતમાં તમારી અંદર તેમનું નાખે છે ત્યારે તેઓ ધીમે ધીમે શરૂઆત કરે અને ત્યારબાદ તમે મૂડમાં આવી જાઓ છો અને તમને મજા આવવા લાગે છે ત્યારે તે પછી અંદર બહાર કરવાની શરૂઆત કરી શકે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *