મારા પતિને કરવામાં રસ નથી, અમે છેલ્લા 5 વર્ષથી શરીર સુખ માણ્યું જ નથી એટલે એના મિત્ર સાથે બેડ શેર કરું છું.

nation

મારું નામ પાયલ છે હું 27 વર્ષની છું અને મારા લગ્નને હજુ પાંચ વર્ષ થઈ ચૂક્યા છે અમારે જ્યારથી લગ્ન થયા છે ત્યાંથી મારા પતિને કંઈ કરવામાં રસ નથી જેના કારણે હું ખૂબ જ દુઃખી થઈ જતી હોવ છું

મારા પતિ નો દરરોજ રાત્રે કે ઓછો કે મારે તમારી સાથે બધું કરવું છે પણ તું મારા પતિ એટલા કામે થી થાકીને આવતો હોય છે કે તે મારી સાથે કંઈ કરવા માંગતા નથી

પહેલા મને એવું થતું હતું કે તેઓ થાક લાગતો હશે તેના કારણે કઈ કરતા નહીં હોય પરંતુ જ્યારે બાદ મને ખબર પડી કે તેઓને કંઈ થાક લાગતો નથી પરંતુ જ્યારે રવિવાર હોય છે અથવા તો વેકેશન હોય છે

ત્યારે પણ તેમણે મારામાંથી રસ ઉડી ગયો હોવાથી તેઓ મારી સાથે કંઈ કરતા નથી અને તેઓ સુઈ જતા હોય છે જેથી મારી મજાક કોણ મને અપાવી શકે જેના કારણે મેં કોઈ વ્યક્તિઓ શોધવાનું ચાલુ કર્યું હતું અને પછી મારા પતિના એક મિત્ર તથા મિત્ર સાથે અમે બે શેર કરવાનું ચાલુ કર્યું

તે મિત્ર સાથે મને ખૂબ જ મજા આવતી હશે અને કે મારા પતિનો જે મિત્ર હતો તે દરરોજ મને બધું કરતો અને દિવસની અંદર ચારથી પાંચ વખત મને મજા કરાવતો

જેથી મને પણ ખૂબ જ મજા આવતી હતી અને મારા પતિને પણ આ વાતને જણાવેલી હતી પરંતુ એક વખત થયું કે આની સાથે મારે પાછી કરવાની ઈચ્છા થાય એટલે સવારનો સમય હતો એટલે મારા પતિ તેમના કામે જતા રહ્યા અને હું ઘરની અંદર એકલી હતી ને મારા પતિનો બપોરે અચાનક ફોન આવ્યો કે હું હવે બીજા શહેરમાં જતો રહ્યો છું

જેના કારણે હવે મારે આઠથી નવ દિવસ પછી ઘરે આવવાનું થશે પછી તો શું હતું અમારું કાર્ય કરી શકતી હતી એટલે તરત જ મેં તેના એટલે કે મારા પતિના મિત્રને બોલાવી લીધો જેનું નામ વિકાસ હતો અને વિકાસ જેવો મારા ઘરે આવ્યો એટલે વિકાસને કહ્યું કે તારા મિત્ર તો કંઈ કરી રહ્યા નથી હજુ તું કંઈ કરતો થાય અને ત્યારે તેણે મને વિશ્વાસ હતો

કે હું તારી સાથે બધું કરવાનો છે તમે ચિંતા ના કરો અને તરત જ તેને ભાભી કહીને મારી સાડી કાઢી નાખીને જ્યારે તેણે મારી સાડી ખાધી મને તો ખૂબ જ મજા આવી અને મને તો આવો જ કોઈ વ્યક્તિ જોતો હતો તે અમારી સાથે આવું કરી શકે અને ત્યારબાદ તો શું હતું તેને મને તરત જ ઉંચકી લીધી તેનું કદ તો ખૂબ નાનું હતું

પરંતુ તેને મારા જેવી શરીરવાળી વ્યક્તિને ઊંચકે એટલે મને લાગતું હતું કે તેનામાં ખૂબ જ ઉત્તરના છે અને ત્યારબાદ તે મને રૂમની અંદર લાઈક અને રૂમની અંદર લઈને તેને મને ખૂબ જ સારી ને મજા અપાવી અને દરેક પોઝીશનની અંદર અમે મજા માણી હતી અને ત્યારબાદ તો હવે અમે વિચારી લીધું છે કે મારા પતિ આવે કે ના આવે મારા પતિને મારે કંઈ કહેવાનું થતું નથી. મારે તો તેમના મિત્ર સાથે બધું કરવાનું છે અને મને ખૂબ જ મજા આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *