મારા પતિએ મને હનીમૂનમાં દારૂ પીવડાવ્યો પછી સહવાસમાં ખુબજ મજા આવી હવે મને ઘરે પણ એવું કરવાની ઈચ્છા થાય છે

about

પ્રશ્ન. મારે રીના ભાભી ને લબ લબાવવા છે તેની માટે હું શું કરું?

તમે હવે એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમારે રીના ભાભીના બધું કરવું છે પરંતુ તેની માટે તમે શું કરી શકો તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે રીના ભાભી સાથે તમારે બધું કરવું છે

પરંતુ રીના ભાભી એ તમને હા પાડી નથી તો તેમાં સમયની અંદર પહેલા તો તમારે તેમને મનાવો પડશે અને મનાવવા માટે કંઈ કરવાની જરૂર નથી તમે કરી રહ્યા છો કે એના ભાભી સાથે તમારે બધું કરવું હશે તો તમને મજા પણ આવતી હશે કે રીના પણ કદાચ તમને લાઈન આપી રહ્યા છે ત્યારબાદ તમારા મનમાં આ પ્રશ્ન આવો હોવો જોઈએ

તો તમારે પહેલાં તો રીના ભાભી ને કોઈ પણ ડર્યા વગર તેમને પૂછી લેવાનું છે જો તે તમને ના પાડે છે તો કંઈ વાંધો નહીં. તમારે ત્યાંથી જતું રહેવાનું છે આગળ કંઈ કરવાનું નથી અને તેની ઉપર ખરાબ નજર પણ નથી રાખવાની

પરંતુ જો તે તમને હા પાડી દેશે તો તમારી માટે તો બધી વસ્તુ છે અને ત્યારબાદ તમને હા પાડી દીધી તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો તમે તેમને જ પૂછી શકો છો અને તેઓ તમને જે કંઈ છે તે તમે કરી શકો છો

અને તમે પણ તમને મજા આપી શકો છો અને તે પણ તમને ઘણી બધી મજા આવશે તો તેવા સમયની અંદર તેમને પણ મજા આવશે અને તમને પણ મજા આવશે. જેની અંદર તમે ભાભી ને બધું કરી શકશો.

પ્રશ્ન. મને હવે મારા સસરા સાથે કાવ ગર્લ પોઝિશન માં મજા લેવી છે તે સક્ષમ નથી હું શું કરું?

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમારા સસરાની સાથે તમારે પોઝીશન ની અંદર મજા લેવી છે પરંતુ તમારા તેની માટે સક્ષમ નથી તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને માત્ર લોકો માંગું છું કે કેવી સમય આવી ગયો છે

અને તમારો કેમ એવો સમય ચાલી રહ્યો છે તમારા પતિ શું તમને મજા નથી આપી શકતા. શું તમારા પતિ ખૂબ જ બહાર રહે છે? શું તે તમને મજા નથી આવતી અને નથી આપી શકતા તો તમે તેમની સાથે વાતચીત કરો છો તો તે વાતચીત કર્યા કરો અને ત્યારબાદ તમે તેમને કહું કે તમને જે લેવું છે પરંતુ તમારી સાથે તમારે આવું ન કરવું હોય તો તમે કરીને છો કે તમારે આવું કરવું છે

તો હું તો તમને આપવાનો છું તો તમારે સસરાને તમારા તેમના પગ જે છે તે મજબૂત કરવા પડશે અને તેની માટે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરવી જો તમારો વજન ખૂબ જ વધારે હોય તો તમારા સત્ર કોઈ પણ દિવસની અંદર મજા નથી આપી શકવાના કારણ કે તેમની ઉપર જેટલું પ્રેસર આવશે તેમને મજા આવવાની નથી અને તેનું ધ્યાન જતું રહેશે અને જેના કારણે મસલ ટેન્શન ઊભી થશે

અને તેઓ કોઇપણ પ્રકારની વસ્તુ કરવાની નથી એટલે હું તો તમને માત્ર માગું છું તમારે કરવી હોય તો તેને માટે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો પરંતુ તમે તેની માટે તમારી સસરા ને તમારે પ્રિપેર કરવા પડશે અને કહેવું પડશે કે આટલા સમય માટે તમારે આ વસ્તુ કરવી છે અને કેવી રીતે થાય તે પણ તમારે તમને શીખડાવવું પડશે કારણ કે તેમને ખ્યાલ નહિ અને ત્યારબાદ તમે બધું કરી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *