મારા પતિએ મારી સાથે અને મારી બહેનપણી બંને સાથે અંગત પળો માણી અમારા બંનેની ઇરછા પૂરી કરી.

about

મારું નામ વૈશાલી છે હું 30 વર્ષની છું મારા લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે મારા લગ્ન થયા અને હજુ પાંચ વર્ષ થયા છે પરંતુ મારા પતિ સાથે પણ મને ખૂબ જ મજા આવે છે

પરંતુ મારા પત્ની અંદર માત્ર મને કરવાની નહીં પરંતુ કોઈ પણ બીજી સ્ત્રીને સાથે કરવાની કેપેસિટી છે તેવું મને લાગે છે જેથી બીજી સ્ત્રી સાથે જો મારા પતિ કરે તો તે ખુશ રહેશે

તેવું સમજીને હું બીજી સાથે પણ તેને બધું કરાવતી હોઉં છું. મને તમારા પતિ મારી સાથે કોઈ અન્ય સ્ત્રીને લાવે એને બંને અમે ભેગા કરીએ તો મને ખૂબ જ મજા આવે છે

કારણ કે તેના કારણે મારા પતિને ખૂબ જ ખુશી મળતી હોય છે અને આવી જ રીતે એક રાત હતી જ્યારે તેને મારી સાથે બધું કરવું હતું એટલે મેં મારા પતિને એટલું જ કહ્યું કે મારા પતિદેવ તમારે માત્ર મને નથી કરવાનું

પરંતુ અને તે પણ તમારી વગર ખૂબ જ જરૂરી છે તેવું મને લાગે છે તેને તમારે કરવાનું છે અને તેને પણ તમારી સાથે ખુબ મજા આવશે તે મને આશા છે તમે તેને મજા આપો એટલે એ પણ તમને મજા આપશે અને મને તો ખૂબ જ મજા આવી ગયા. આવું સાંભળીને અને મારા પતિને વાત કરી મારા પતિએ તો મને કહી દીધું કે હા મને તો કોઈ સમસ્યા નથી

હું તો તેની સાથે પણ કરી શકે છે અને તેની જેવી કોઈ બીજી હોય તો તેની સાથે પણ હું બધું કરી શકીશ મારા પતિ એનું એટલી જ મને બધું ગમતું હતું કારણ કે તે કોઈ દિવસ મને ના નહોતા પાડતા

અને ત્યાર બાદ તું મારા પતિ સાથે જ્યારે કરવાનું હતું ત્યારે હું તો મારો વાઈટ કલરનો જે ગેટ અપ હતો તે પહેરીને નીકળી ગઈ અને ત્યારે મારી બહેનપણી પણ આવેલી હતી તેને મેં રેડ કલરની એ વસ્તુઓ બધી પહેરાવી દીધી હતી જેના કારણે મારા પતિને તે ખૂબ જ પસંદ આવે ત્યારબાદ અમે બંને જેવા ગયા અમારા પતિ અમને બંનેને ભેટી ગયા

અને અમને બંનેને ભેટીયા બાદ તેમણે તેમનું કામ ચાલુ કરી દીધું તેઓ અમને બંનેને સરખો પ્રેમ કરતા હતા અને અમને સરખું બધું રાખતા હતા અને મને પણ ખૂબ જ મજા આવી તે મને સૌપ્રથમ મારી બહેનપણીના કપડા કાઢી અને ત્યારબાદ મારા કપડાં કાઢી નાખ્યા જરા તેઓ આવું કરી રહ્યા હતા ત્યારે મારા પતિની આંખોમાં હું મારી બહેનપણી પ્રત્યે ખૂબ જ અવારનવાર બધી વસ્તુઓ જોઈ રહ્યો હતો

મારા પતિ તો વિચારતા હશે કે તેની સાથે હું બધી પોઝિશનમાં કરીશ અને મને પણ તેમાં કોઈ વાંધો નહોતો અને પછી તો શું હતું મેં એને મારી બહેનપણીએ મારા પતિને બંને એક સાથે ખૂબ જ મજા આપી અને મારા પતિ અમને બંનેને પણ ખૂબ જ મજા કરાવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *