મારા પતિએ મને તેમના ફ્રેન્ડ સાથે શરીર સુખ માણવા માટે કહ્યું પણ હું …

about

મારા પતિ નું નામ હેમંત છે અને અત્યારે ટૂંક સમયમાં જ અમારા બંનેના લગ્ન થયા છે પરંતુ ખબર નહીં કે એક દિવસ એવું થયું કે તે તેમના એક ફ્રેન્ડ ને લઈને ઘરે આવ્યા હતા

અને પછી મેં તો તેમને જમવા માટે જ કહ્યું હતું પરંતુ મને ખબર ન હતી કે તેઓ ને જમવાનો મતલબ કંઈક બીજું લાગતું હશે અને પછી પહેલા તો તેઓએ તેમને પેટ પૂજા કરી લીધી અને પછી મને કહ્યું કે મારે તારી સાથે થોડી એવી વાત કરી છે જ્યારે મારા પટ્ટી એ મને કહ્યું કે મારે તારી સાથે વાત કરી છે ત્યારે મેં કહ્યું અરે કેમ નહીં

અને પછી કહ્યું કે હાલ ચાલુ સારું સારું ચાલો આપણે એટલામાં ત્યાં પાછળ જઈને વાત કરીએ પરંતુ મને ખબર ન હતી કે મારા પતિ મને આવું કહેવાના છે અને તેમણે તો મને ત્યાં તેમના એક ફ્રેન્ડ ની સામે જ બેસવા માટે કહ્યું અને પછી હું તો ત્યાં બેસી ગયો

અને તેને કહ્યું તેમના ફ્રેન્ડની સામે જ મને કહી દીધું કે જો મારે તને એવું કંઈ ખાસ કહેવું નથી મારી બસ એક જ ઈચ્છા છે જે તારે પૂરી કરવાની છે અને મેં તો તેને કહ્યું કે જો તમારી કઈ ઈચ્છા હોય તો તે તમે મને એકલામાં કહેજો

કે હું તમને જે કંઈ ઈચ્છા છે તેને પૂરી કરી શકો પરંતુ જો તમે આવી રીતે મને કહેશો તો હું ત્યાંથી તમારી ઈચ્છા ને પૂરી કરી શકું. પરંતુ મારા પતિ કંઈ માન્ય નથી અને પછી તે તો કહેવા લાગ્યા કે જો મારી ઈચ્છા છે કે

જો અમારો જે ફ્રેન્ડ છે તેની સાથે તું એક રાત પિતા અને તેને શરીર સુખની મજા કરાવો અને મેં તો તેમને ના કહી દીધું કે હું તમારા સિવાય બીજા કોઈ સાથે ન કરો પરંતુ મારા પતિ માન્ય નથી અને પછી કહેવા લાગ્યા હોય તો આની સાથે કરવું જ પડશે

તારી પાસે બીજો કોઈ ઓપ્શન છે જ નથી અને પછી જ્યારે મને આવું કહ્યું એટલે હું પણ મારા પતિના ફ્રેન્ડ સાથે કરવા માટે તૈયાર થઈ ગઈ અને પછી મેં તેને કહ્યું કે હા કંઈ વાંધો નહીં હું તમારી સાથે બધું કરવા માટે તૈયાર છું

અને પછી હું મારા પતિના ફ્રેન્ડ ને હથ પકડીને મારા બેડરૂમની અંદર લઈ ગયા હતા ત્યાં જઈને કહ્યું કે જો તમારે મારી સાથે સુખ માણવું છે ને તો હું પણ તૈયાર છું અને પછી મેં મારા બધા કપડા કાઢીને મારા બેડ ઉપર સૂઈ ગયા અને પછી તેમને કહ્યું કે જો તમારે કરવું હોય તો તમે તમારી રીતે બધું કરી શકો અને પછી તેમાં પણ તેમના બધા કપડા કાઢીને મારી ઉપર સૂઈ ગયા

અને પછી મને ઠપ ઠપાવવા લાગ્યા અને પછી થપ થપાટા ક્યારે ચાર કલાક થઈ ગયા તેની અમને ખબર જ ન પડી અને મેં તેમને કહ્યું કે તમે તમારા પતીકા પણ સારું કરો છો મને તમારી સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવી અને આગળ પણ તમે આવતા રહેજો અને પછી ચાર કલાક થઈ ગયા એટલે તેમનું નીકળી ખૂબ જ મજા આવી ગઈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *