મારા પતિ તેમની GFને ઘરે લાવીને રોજ રોજ સુખ માણે છે હું એમને કશું કહી નથી શક્તિ હું પણ હવે બોયફ્રેન્ડ બનાવવા

about

મારું નામ આશા છે અને મારી ઉંમર 25 વર્ષની છે અને અત્યારે એક વર્ષ પહેલા જ મારા લગ્ન થયા છે અને મારા પતિ મારી સાથે શારીરિક સંબંધ ખૂબ જ સારા છે

પરંતુ લગ્નના પહેલા જ વર્ષે થર્ટી ફર્સ્ટ ડિસેમ્બર આવી હતી અને તે દિવસે મારા પતિ મારી સાથે તેને તે દિવસને સેલિબ્રેટ કરવા માટે ન હતા તેથી મેં તમને ફોન કર્યો અને તેમને પૂછ્યું કે તમે ક્યાં છો?

આજે તો થર્ટી ફર્સ્ટ ડિસેમ્બર છે અને મારે તમારી આજુબાજુથી ઘણા અવાજો આવતા હતા અને પછી મેં મારા પતિને પૂછ્યું કેમ તમે અત્યારે કોની સાથે છો તમારે મારી સાથે થવું જોઈએ તેવા સમયે તમે કોઈ બીજા સાથે છો અને પછી મારા પતિએ કહ્યું કે હા હું મારી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે છું અને આજે તેની સાથે જ 31 ડિસેમ્બર ઉજવવાનો છું

કારણ કે તે ખૂબ જ સુંદર દેખાય છે અને મારે તેની સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે અને પછી મેં કહ્યું કે કેમ તમને હવે મારી સાથે નથી ગમતી એમ કહેતા મેં ફોન મૂકી જા ને પછી મારા પતિ ઘરે આવ્યા અને પછી કહેવા લાગ્યા કે મારે એની સાથે કરવાનો એક જ મતલબ હોય તો કે આપણા બંનેના સુહાગરાત માં બધા ફોટા અને તેની પાસે છે અને તે મને બ્લેકમેલ કરતી હોય

તો બધું કરવા માટે તેથી મેં આજે તેની પાસે બધું કરવા માટે ગયો હતો અને પછી મેં તમને કીધુ પાસે ફોટા કેવી રીતે ગયા અને તેને કહ્યું કે આપણે જેમજે આપણા લગ્નનું ડેકોરેશન કરવા માટે આવી હતી તેને આપણા કેમેરા મુક્યા હતા અને તેનાથી જ તેની ભાષા બધા ફોટા પહોંચ્યા છે અને તેને બધા ફોટા મને મોકલ્યા હતા અને આજની રાતે મને ત્યાં બોલાવ્યો હતો

તેથી હું ત્યાં ગયો હતો અને આપણા બધા ફોટા લઈને આવ્યો છું અને પછી જ્યારે મારા પતિએ કહ્યું ત્યારે અમે પણ તેમને બધું પૂછ્યું હતું કે તમે શું શું કર્યું ત્યારે તે કહેતા હતા કેમ અને આજે 31 ડિસેમ્બર હતી તેથી તેને બોલાવ્યો હતો અને પછી મને કહ્યું કે મારી તારી સાથે સંબંધ બાંધવો છે જો તું હા પાડીશ તો હું આ બધા ફોટા તને આપી દઈશ અને તું ના પાડશે તો હું બધા ફોટા કહી દઈશ

અને આખી દુનિયામાં બધાને દેખાઈ જશે એમ કહેતો કહેતી હતી તેથી મેં તેને હા કહી દીધું અને પછી કહેતી હતી કે હવે બધા કપડા કરવાની અમે બંને અમારા કપડા કાઢીને અમે તેની સાથે બહુ કરી લીધું છે પરંતુ હવે મને બીક લાગે છે કે કઈ વધારે ન થાય તો સારું અને પછી મને બધું કહી દીધું અને તે કહેતા હતા કે મને તેની સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધવામાં ખૂબ જ મજા આવી

પરંતુ તારી સાથે એને કરતા પણ વધારે આવે છે તેથી હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે હવે વધારે કઈ ન થાય તો સારું અને પછી જ્યારે મારા પતિ ઘરે આવ્યા ત્યારે તેમણે મારી સાથે સંબંધ બાંધ્યા છે તેથી મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *