મારા પતિ મારી સાથે ડોગી સ્ટાઇલ માં કરવા માંગે છે પણ મને ગોઠણ દુખે છે તો શું કરું?

nation

પ્રશ્ન. મારા પતિ મારી સાથે ડોગી સ્ટાઇલ માં કરવા માંગે છે પણ મને ગોઠણ દુખે છે તો શું કરું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારા પતી જશે તો તમારી સાથે ડોગી સ્ટાઇલમાં બધું કરવા માંગે છે પરંતુ તમારા ગોઠણ દુઃખી છે તેના કારણે તમે બધું કરી શકતા નથી તો તેનો માત્ર એકમાત્ર ઉપાય હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે હું એટલા માટે થતું હોય છે કે તેની પાછળ અને બધા કારણો છે ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે તમને ગોઠણ દુખતા હોય છે

તો તમારા શરીરની કમજોરી છે ના કમજોરી ને દૂર કરવા માટે તમારે અનેક પ્રકારના ફળ ખાવા જોઈએ અને અનેક પ્રકારના શાકભાજી પણ ખાવા જોઈએ તેના કારણે તમને અને પ્રકારના ફાયદાઓ જોવા મળતા હોય છે ના ફાયદા એટલા માટે જોવા મળતા હોય છે કે તમે તે વસ્તુઓ ખાવો છો સૌપ્રથમ તો હું તમને જણાવવા માગું છું

કે તમારા ગોઠણ દુખતા હોય તો તમને બીજે બધે પણ દુખતું હોય તો તમે કેળાનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને તે ખાઈ શકો છો આવું તમે ખાવાનું ચાલુ કરો છો તો તમને કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા થવાની નથી અને તમારા પતિ જ્યારે તમને કહે છે કે આ સ્ટાઈલમાં કરવું છે તો તે સ્ટાઈલમાં તમે બધું કરી પણ શકશો તમે કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા થવાની નથી.

પ્રશ્ન. મને દરરોજ સવારે હસ્તમૈથુન કરવાની આદત છે આ આદત થી મને કોઈ લગ્નજીવનમાં સમસ્યા આવી શકે?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમને દરરોજ સવારે હસમુખ કરવાની આદત પડી ચૂકી છે અને આદતથી તમારા લગ્ન જીવનમાં કોઈ સમસ્યા આવશે કે નહીં તો હું તમને જણાવવા માગું છું કે તમારા લગ્ન જીવનની અંદર આમ તો કોઈ સમસ્યા નથી આવવાની

પરંતુ એક વસ્તુ છે કે તમે આવી આદતો પાડો છો તેવા સમયની અંદર તમારી માનસિક બગડી જતી હોય છે એટલે કે પછી તરત તમારા લગ્ન થઈ જશે તમારી પત્ની આખી તમારી સામે બેઠી હશે પરંતુ જ્યારે તમારે કરવાનું મન થશે એટલે તમારો હાથ જે હશે તે તમારા સામાન ઉપર જતો રહેશે તમારી પત્ની તમારી સામે હશે

તો પણ તમે હસ્તમૈથુન કરીને સંતોષ મેળવી લેશો એટલે માત્ર ને માત્ર મારે તમને એટલું જ કહેવું છે કે આવી આદતો ન પાડો આવી માનસિક આદતો પાડવાથી તમને માનસિક બીમારીઓ થઈ શકે છે

અને તમારી પત્ની પણ તમારાથી દુઃખી થશે અને લગ્ન જીવનની અંદર પણ ઘણી બધી સમસ્યા આવશે હું જાણું છું કે તમે આ જલ્દી બંધ નહીં કરી શકો પરંતુ ધીમે ધીમે તમે ઓછું કરવાનું ચાલુ રાખો જેમ તારે આદત ઓછી થઈ જશે તેમ તમને ફાયદો થવાનો છે તે સો ટકા પાક્કી વસ્તુ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *