મારા પહેલા બોયફ્રેન્ડ ને મારી સાથે માત્ર સંબંધ બાંધવાનો રસ હતો જેથી મારી એ જગ્યા હવે પહોળી થઈ ચૂકી છે શું હું તેને પહેલા જેવી કરી શકું?

GUJARAT

પ્રશ્ન. મારા પહેલા બોયફ્રેન્ડ ને મારી સાથે માત્ર સંબંધ બાંધવાનો રસ હતો જેથી મારી એ જગ્યા હવે પહોળી થઈ ચૂકી છે શું હું તેને પહેલા જેવી કરી શકું?

તમે જણાવી રહ્યા છો એ તમારો જે પહેલો ફ્રેન્ડ હતો તેને સંબંધ જેના કારણે તમારી જગ્યા પૂરી થઈ જોવી છે અને તમે પહેલી જેવા કરવા માટે તમે શું કરી શકો છો

ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય જે છોકરીઓ બોયફ્રેન્ડ હોય છે તેની સાથે તે બધું કરતા હોય છે અને કોઈપણ પુરુષ સાથે જ્યારે છોકરી વધારે વખત ઘણી બધી વખત બધું કરતી હોય છે તેવા સમયની અંદર તેનો જે પ્રાઇવેટ પાર્ટ હોય છે તે ઢીલો થઈ ચૂક્યો છે એની અંદર તે સમય વાળું વ્યક્તિ લગ્ન થવાના છે તેને મજા આવતી હોતી નથી

અને તારે છોકરાને બીક લાગતી હોય છે કે કદાચ તેના પાર્ટનરને આ બધી વસ્તુ ખબર પડી જશે તેને મૂકી દેશે પરંતુ તમારે હવે ગભરાવાની કોઈ પણ પ્રકારની જરૂર નથી તમે માતરેલું છે માગું છું કે તમને જો આવું બધું હોય તો તમને સમજવાનો રસ હતો તો તે બધી વસ્તુ તમે તમારા પાર્ટનર સમજાવી શકો છો પરંતુ હવે તમને મને પૂછી રહ્યો છું

પહેલા જેવું થઈ શકે કેમ તો તમે જાણવા માગું છું કે આમ તો પહેલા જેવું નહીં થઈ શકે એટલે તેમાં તમારે ગભરાવાની કોઈપણ પ્રકારે જરૂર નથી અને તેમાં તમે તે કરી પણ નહીં શકો પરંતુ તમે ઓપરેશન કરાવો છો અથવા તો કોઈ ટ્રીટમેન્ટ કરાવો છો તેના કારણે કદાચ તે પહેલાં જેવું થઈ શકે છે વધારે માહિતી તમે ડોક્ટર પાસેથી લઈ શકશો.

પ્રશ્ન. મારું શિલ્ડ તૂટી ચૂક્યું છે શું હું તેને પાછું જોડી શકું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારું જે શિલ્ડ છે તે તૂટી ગયું છે અને તમે તેને પાછળ જોડી શકો કે કેમ તો હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે હા મેં ચોક્કસ રીતે બધું કરી શકો છો તમે તમારી જરૂર નથી પરંતુ હું તમને માત્ર ને માત્ર માગું છું કે તમે તેને જ્યારે પહેલા બધું કર્યું હતું તે પછી મને તમારે વિચાર કરવાની જરૂર નથી કે જેને ચાલી જશે

તેની જેવું નઈ થાય ત્યારે હાલના સમયમાં ઘણા બધા ક્લિનિક અને ઘણા બધા મોટા ડોક્ટર્સ છે તેમને એવી ટ્રીટમેન્ટ કાઢી છે જેના કારણે આ બધી વસ્તુઓ થઈ શકે છે પરંતુ હા એક વસ્તુ સિમ્પલ એટલું કહેવાની તો નહીં થઈ શકે

પરંતુ તમે એવું વિચાર કરો છો કે નહીં તમારા પહેલા જેવું કરવું છે તો તમે આ ટ્રીટમેન્ટ લઈ શકો છો તેને આ રીઝલ્ટ ના બધા લોકો માટે અલગ કરેલું છે કે તમારા બધું કરવું તેની કરતા જે કુદરતી છે તે રાખો તો વધારે સારું કારણ કે તમને આગળ જતા ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય છે જેથી મારું એટલું માનવું છે કે તમને આગળ જતા સમસ્યાઓ ના થાય તેના માટે તમે કુદરતી રીતે આ વસ્તુ રાખી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *