મારા પાડોશીએ મને તેના ઘરે બોલાવીને તેના સોફા પર કુદાવી કુદાવી ને મારી સાથે શરીર સુખ ની મજા આપી.

nation

મારું નામ માનવ છે હું 24 વર્ષનો છું અને હાલમાં એક કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું કોલેજની અંદર આમ તો કોઈ છોકરીઓ છે નહીં અને મારી હજી સુધી પણ કોઈ છોકરી મિત્ર બની નથી અને કોઈ મારી સાથે રિલેશનમાં પણ આવવા માંગતી નથી

કારણ કે હું કદરૂપો દેખાવ છું તે બધા લોકોને ખબર જ હશે પરંતુ મને નથી ખબર કે મને પણ કોક દિવસ બધી વસ્તુઓ મળશે અને મને પણ કોઈ દિવસ બધું કરવા માટે મળશે એક વખત થયું કે હું જ્યારે તેનાથી બાજુના ઘરની અંદર એક પડોશી રહેવા આવ્યા

પાડોશી જે હતું તે ખૂબ જ સારું હતું પરંતુ થયું એવું કે તે પાડોશી રહેવાતું આવ્યું પરંતુ ત્યારે જ મોટી ઉંમરના હતા તેઓ ત્યાંથી નીકળી ગયા અને માત્ર મારી જેટલી ઉંમરની તમે જે છોકરી હતી

તે મૂકીને જતા રહ્યા આવે છે મારી પડોસણ હતી તે મારી ઉંમરની હતી અને તેની સાથે વાત કરવામાં મને પણ ખૂબ મજા આવવાની હતી એટલે હું જ્યારે બહાર નીકળ્યો ત્યારે મેં તેની સાથે વાતો કરી કેટલીક વાર્તાઓ કરી અને મને ખૂબ જ મજા આવી અને જ્યારે મને ખૂબ જ મજા આવવા લાગી ત્યારે તમે મારા પાડોશી જે હતો

તેને તે મારો મિત્ર બનાવી દીધો અને મારો મિત્ર તે વધારે બની ગઈ એટલે મને પણ ખૂબ મજા આવી રહી હતી કારણ કે એક પડોશી જેની દુકાન છે તે મારી મિત્ર બની ચૂકી હતી અને હાલના સમયમાં ત્યારબાદ તેને અને તેના ઘરની અંદર બોલાવી અને જ્યારે હું તેના ઘરની અંદર ગયો એટલે તે તરત જ મારી પાસે આવીને બેસી ગયા છે

તે ખૂબ જ સરસ લાગી રહી હતી તેને બ્લેક કલરનો ટોપ પહેર્યું હતું અને તે ટોપિક હતું કે તેના બધા પ્રકારના ભાગો મને દેખાઈ રહ્યા હતા મને પણ તેને જોઈને ખૂબ જ તેના વધી રહી હતી પરંતુ હું કંઈ બોલી રહ્યો હતો એકદમ શાંત બેઠેલો હતો પરંતુ તે મારી પાસે આવી અને તેને કહ્યું કે તું તો એમનાં શાંત બેઠો છે ને તે તો ખૂબ જ મૂડમાં આવેલી હોય તેવું લાગતું હતું.

ને જેના કારણે અહીંયા ત્યારબાદ મારી જે પડોશણ હતી તેને મારી ઉપર કૂદકા મારવાના ચાલુ રાખ્યા. જ્યારે હું તેના ઘરે હોય ત્યારે સોફો હતો અને સોપાની ઉપર તમારી માટે ચાખે કોફી લઈને આવતી હતી અને તારે તો ખુબ જ સરસ લાગી રહી હતી અને હું મને વિચાર કર્યો હતો. અને ત્યારબાદ તેના ઘરની અંદર અમે સોફા પર જ કામ પતાવ્યું હતું અને મેં તેને સોફા પર કુદાવતા કુદાવતા શરીર સુખનો આનંદ આપ્યો હતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *