મારો પડોશી જ્યારે હું નાહી રહી હતી ત્યારે મારા ઘરમાં આવ્યો અને હું જેવી બહાર આવી તેને મને પકડીને વાંકી વાળી અને ઝટકા આપવાનું ચાલુ કરી દીધું.

nation

મારું નામ ચૈતાલી છે હજુ કુવારી છું મારા લગ્ન થયા નથી મારી ઉંમર માત્ર 25 વર્ષ નીચે પરંતુ હજી મને કોઈ એવો છોકરો મળ્યો નથી કરી શકું જ્યારે હું કોલેજ કરતી હતી

તેવા સમયની અંદર એક છોકરો હતો પરંતુ તે મને ત્યારબાદ મૂકીને જતો રહ્યો હતો અને તેને મારી સાથે મજા નહોતી જેના કારણે તે મને મૂકી ગયો હતો પરંતુ હજુ સુધી પણ મેં મારું સર્વે સાચવી રાખ્યું છે

અને મેં કરી તો બધું કર્યું નથી જેના કારણે મને કોઈની સાથે તો બધું કરવું પડે છે પરંતુ હવે મને કોઈ એવો છોકરો મળતો નથી જેની સાથે હું તમને વધારાનું કઈ કઈ વસ્તુઓ વિચારતી નથી

પરંતુ મને નોતી ખબર કે મારી બાજુમાં પણ કેવો પડ્યો છે જેને મારી સાથે બધું કરવાનો ખૂબ જ મજા આવશે પરંતુ જ્યારે આવે ત્યારે પડે છે ખુબ સરસ લાગ્યું હોય તો તેના સિક્સ પેક હતા અને જેના કારણે તેની બોડી ખૂબ જ સરસ દેખાઈ રહી હતી અને મને કોઈ ભાવ નહોતો આપી શકતો જેના કારણે હું તને કંઈ કહી શકતી નથી

અને જો હું તેને સામેથી કંઈ કહેવા જાવ તો હું ખરાબ લાગવાની હતી તો મને લાગતું હતું જેના કારણે તેને કહેતી નથી પરંતુ મને નથી ખબર છે મારી ઉપર ફિદા થઇ જશે એક બે વખત જ્યારે હું કપડાં સૂકવી રહી હતી

ત્યારે તમારી પાસે આવવાના તે મને જોવા લાગ્યા ત્યાર બાદ મેં તેની સાથે થોડીક વાતચીત કરવાની ચાલુ કરીને મને લાગ્યું કે આ વ્યક્તિ તો ખૂબ જ સરસ છે અને આની સાથે તો કોઈ પણ પ્રકારે મને ભવિષ્ય ફળ નથી થવાની જેથી મારી તેની સાથે તો એક વખત બધું કરવું છે પરંતુ તેને કેવી રીતે કહી શકું લાગી શકતો નથી પરંતુ જ્યારે થયું એવું કે જ્યારે હું કપડા હતી

ત્યારે મેં હાથે કરીને ફોન હતો તે ત્યાં નીચે મૂકી દેતો હતો જેના કારણે તેને બધી સ્ક્રીનમાં દેખાઈ શકે અને કહેવાનો ખરાબ વિડિયો ચાલુ કરી આપે જેના કારણે તેની સંગત મળી ગઈ હોય તો કે મને તો કરવાની પછી જ્યારે ઘરની અંદર કોઈ પણ નહોતું

ત્યારે તે પછી મારા ઘરની અંદર આવી ગયો અને મને ઝટકા આપવાનું ચાલુ કરી દીધું જ્યારે તેને મને વાંકા વાળીને ઝટકા આપવાનું ચાલુ કર્યું ત્યારે તમને દર્દ થઈ રહ્યું હોય તો પરંતુ ત્યારબાદ મજા આવી રહી હતી અને ત્યારબાદ તમે ચારથી પાંચ કલાક સુધી ઝટકા તેના લીધા અને મને તેની સાથે ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી મારી પાસે આવે છે અને બધું કરે છે ત્યારે મને ખૂબ જ મજા આવે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *