મારા માસી ની છોકરી ને મારા બેડરૂમની અંદર બોલાવીને તેની લબ લબાવી નાખી

about

મારું નામ નરેશ છે અને મારી ઉંમર 30 વર્ષની છે અને હું એક કંપનીમાં જાપ કરું છું મારા એક માસે છે અને તેની છોકરી દિવ્યા ખૂબ જ સુંદર દેખાય છે અને આ વખતે જ્યારે તેને કોલેજમાં ઉનાળા વેકેશન થવાનું હતું

ત્યારે જે અમારા ઘરે રહેવા માટે આવવાની હતી તેથી મને આનંદ થતો હતો કારણ કે તે અહીં ઘરે રહેવા માટે એટલા માટે અને જ્યારે ઉનાળો વેકેશન થઈ ગયું એટલે અમારા ઘરે રહેવા માટે આવી અને અમે બંને બેઠા હતા

જે દિવસે આવી હતી તે દિવસે ખૂબ જ સુંદર દેખાતી હતી અને હવે તો ખૂબ જ મોટી થઈ જવી છે તેથી પહેલા કરતા એકદમ અલગ દેખાવા લાગે છે અને તે કહેતી હતી કે માસી આ વખતે તો હું વધારે સમય માટે રોકાવાની કે પછી આખો વરસ થઈ જાય તો પણ કરશે જવાનું મોકો મળતો નથી અને ઘસાઈ જવાનું ન મળે તેથી મને ગર્વ મને ઘરમાં નહિ ગમે તમારા ઘરે વધારે સમય માટે રોકાવાની છો

અને અહીં શાંતિથી હરિ ફરી લેવાની છું અને ત્યારે મારા માસી મને કહ્યું કે કેમ નહીં ચોક્કસ તારે જેટલા સમય માટે રોકાવું હોય તેટલા સમય માટે રોકાઈ જાય અને જ્યારે મારા મમ્મી એટલે કે તેના માસી ને ખૂબ જ ગમ્યું અને પછી અમે બંને ત્યાં હોલની અંદર બેઠા હતા બધી વાતો કરતા હતા પછી મારે થોડું કામ હતું જેથી હું મારા બે-ત્રણમાં જતો રહ્યો

અને મેં તેને કહ્યું કે તું પણ ઉપર બે રૂમમાં આવજે આપણે ત્યાં બેસીને વાત કરશું અને પછી તે મારા બેડરૂમની અંદર આવે અને ત્યાં બેઠા બેઠા અત્યારે બહાર ગયા છે તેઓને કામ હતું તેથી મને કહીને ગયા છે કે તું થોડીવાર ત્યાં નરેશ અને રૂમમાં જ બેસજે અને પછી જ્યારે મને આ વાતની ખબર પડી એટલે મેં તો મારા બેડરૂમમાં દરવાજા બંધ કરી દીધો

અને તેને કે તું હવે ખૂબ જ મોટી થઈ ચૂકી છે ને મારે તારી સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે જો તારી હા હોય તો મારે તારી સાથે અત્યારે જ બધું કરવું છે અને પછી મને મારી બહેન દિવ્યા એ હા કહી દીધું કરવા માટે તૈયાર છું કારણકે મને પણ ઘણા સમયથી વધુ કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થતી હતી પરંતુ મને કોઈ છોકરો મળ્યો નથી તેથી સાથે કરી શકતી નથી

પરંતુ જો તારી પણ હા હોય તો મને તારી સાથે કરવામાં ખૂબ જ આનંદ થશે અને જ્યારે મને દિવ્ય એટલે મને ખૂબ જ આનંદ થયો અને પછી મેં તેને કહ્યું કેમ નથી અત્યારે જ તું ચાલે બધા કપડા કાઢી નાખ્યા અને મારી બેડ ઉપર સુઈ ગઈ અને હું તેની ઉપર અને પછી બધું ફરવા લાગ્યો અને પછી કરતા કરતા ક્યારે ત્રણ કલાક જતા રહ્યા તેની મને ખબર ના પડી અને પછી મારું નીકળી ગયું અને મને તેની સાથે વાત કરવાની ખૂબ જ મજા આવી ગઈ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *