મારા માસી ને હું કેવી રીતે સંબંધ બાંધવા માનવી શકું?

Uncategorized

પ્રશ્ન. મારા માસી ને હું કેવી રીતે સંબંધ બાંધવા માનવી શકું?

હું તમને જણાવવા માગું છું કે જો તમારા માસી જે છે તે તમને સંબંધમાં તું માટે બધું કહેતા હોય અને તમને પણ લાગતું હોય કે તમે સંબંધમાં રહી શકો છો તો તમે તેમની સાથે સંબંધ બાંધી શકો છો અને તમને કોઈપણ પ્રકારની નથી

પરંતુ હા જો તમને એવું લાગતું હોય કે તમે સંબંધમાંથી ને બધું કરશો અને તમને ખૂબ જ મજા આવશે પરંતુ તમારા માસી કેવા છે તેનો પ્રગતિ આધાર રાખે છે તમારા પાસે તમારી ઉંમરના હોય અથવા તો તમારા માસી તમારી મોટી ઉંમરના હશે અને થોડાક જ વધારે ઉંમર હશે તો તમને વધારે મજા આવશે પરંતુ જો તમારા પાસે ખૂબ જ મોટા હશે

બધું કરો છો તો ખૂબ જ પ્રકારે તમને સમસ્યાઓ થવાની છે બીજી વસ્તુ પણ છે કે તમારી સમાજનું જવું પડશે સમાજ કેવો છે તેની ઉપર આધાર રાખવો અને ત્યારબાદ તમે બીજું કાર્ય કરી શકો છો બીજી વસ્તુ પણ છે કે તમારા માસીને તમે સંબંધ કેવી રીતે બાંધી શકો અથવા તો તમે બનાવી શકો તેની વિશે વાત કરતા હોય

ત્યારે તમારા માસીના કેરેક્ટર ઉપર પણ વાત આવી જતી હોય છે તમારા માસી ની કેરેક્ટર કેવું છે તેની પર આધાર રાખે છે તમારા માર્ગ છે કેરેક્ટર કઈ નથી તો તમે બિન્દાસ તેમની સાથે બધું કરી શકો છો અને તે તો પણ તમારી સાથે આવશે પરંતુ જુઓ તેમને ના પાડી દીધી અને તમારા ઘરે બધી ખબર પડી ગઈ તો તમને અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓ થવાનો ભય રહે છે.

પ્રશ્ન. હું કેવી રીતે ભાભી ને ખુશ કરી શકું?

ઘણા બધા લોકો આવું વારંવાર પૂછતા હોય છે કે તેઓ ભાભીને કેવી રીતે ખુશ કરી શકે કારણ કે ઘણા બધા લોકોને માત્ર સ્ત્રીઓમાં નહીં પરંતુ ભાભીઓમાં રસ હોય છે તેઓને છોકરીઓ નહીં પરંતુ ભાભી હોય છે

અને ઘણા બધા લોકો ભાભીઓ એટલે પ્રીફર કરતા હોય છે કારણ કે તેઓને બધી ખબર હોય છે જેના કારણે તેઓ અનુભવી હોવાના કારણે બધી વસ્તુ કરી શકતા હોય છે પરંતુ જ્યારે છોકરી હોય છે તેને કંઈ ખબર હોય તેના કારણે તેમાં સમયની સમસ્યા રહેતી હોય છે અને સમય બરડવા થતો હોય છે પરંતુ જે લોકો પણ હોય છે તે લોકો ભાભી એટલા માટે પસંદ કરતા હોય છે

કારણ કે ભાભી જે હોય છે તેને બધી ખબર હોય છે અને બધી ખબર હોવાના કારણે તેઓ કોઈ પણ દિવસ બીજા આવતા નથી અને જેને કારણે લોકોને ભાભી ખૂબ જ પસંદ હોય છે પરંતુ ભાભી ને ખુશ કરવા ખૂબ જ અઘરાવે છે

કારણ કે ભાભીને જરા ખુશ કરવા હોય તેવા સમયની અંદર તેઓને ખુશ કરવા માટે આપણે ઘણી બધી એનર્જી જોઈતી હોય છે અને ઘણી બધી વખત તો કેપ્સુલ પીને પણ વગર ઉપડતું હોય છે કારણ કે આપણે ભાભીને ખુશ કરી શકે તેટલી એનર્જી નેચરલી આપણને મળતી હોતી નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *