મારા માસા ને રૂમમાં એકલા જોતાવેંત હું અંદર ગઈ અને તેમના પેન્ટમાં હાથ નાખી દીધો અને ત્યારબાદ મારા માસાએ રૂમ બંધ કરી મારા કપડા કાઢ્યા અને…

nation

મારું નામ અનિતા ૨૩ વર્ષની છું અને હાલ કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું મને કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરવો ખૂબ જ ગમે છે એટલા માટે નહીં કે ત્યાં ભણવાનું હોય છે

પરંતુ એટલા માટે કે તે ઘણા બધા છોકરાઓ હોય છે અને છોકરાઓ સાથે બધું કરવું મને ખૂબ જ મજા આવે છે છોકરાઓ ખૂબ સારા હોય છે અને તેમના પણ ખૂબ જ મોટા હોય ત્યારે તમને ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે

હું તો તમને નીચેથી ઉપર સુધી બધી તરફથી ખુબ જ મજા આવતી અને મને તો આગળ પાછળથી છોકરાઓ ઘણી બધી મજા આવતો હોય છે પરંતુ હવે મારી કોલેજ પૂર્ણ થવા આવી હતી અને મને પણ એવું થઈ રહ્યું હતું કે

હવે કયો છોકરો મને મળવાનો છે અથવા તો જે છોકરો મને મળશે તું શું તે મને મજા આપી શકશે કે નહીં તેવું મને વિચાર આવતો હતો પરંતુ મને નહોતી ખબર કે મને પણ મજા કોઈ આપી શકશે

અને મારી પણ ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થશે મારા જે માસા હતા તે મને ખૂબ જ ગમતા છે પરંતુ ભાષા સાથે હું કઈ કહી શકતી નથી પણ થઈ ગયું કે જ્યારે મળે તેમના ઘરે વેકેશનમાં રોકાવા માટે જવાનું થયું

અને મારા જ હતા તે બહાર ગયા હતા તેવા સમયની અંદર મેં તેમને માત્રને માત્ર એટલું જ માસી તમે એવું હોય ને તો ત્રણ ચાર દિવસ હતો અને હા કંઈ વાંધો નહીં અત્યારે તું તારા માસા સાથે રહેજો અને તેમની જે ઈચ્છા હોય તે પૂર્ણ કરજે એટલે તેમને મને કહ્યું હતું અને મારી તો ફરજ બને કે હું તમને ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરું એમને હું જમવાનું બનાવી દેતી હતી

અને તેમની સાથે વાતો કરતી હતી અને મજા પણ કરતી હતી પરંતુ એક વખત થયું કે મારા માસા શાંતિથી પોતાના રૂમની અંદર બેઠેલા હતા અને ત્યારે હું તેમની પાસે એને વાતચીતો કરવા લાગી ત્યારે મારા પાસે બને પૂછ્યું કે કેવી ચાલી રહી છે તારી કોલેજ ખૂબ જ સરસ ચાલી રહી છે પરંતુ કોલેજ પતી જશે ત્યારે ખૂબ જ ઘટાડવા આવવાનો છે એટલે એમાં સામેથી પૂછ્યું છે

તમારી હવે કોઈ ગર્લફ્રેન્ડ છે એટલે હા પહેલા મારી કોઈ ફ્રેન્ડ હતી અને તેની સાથે મને કરવાની ખૂબ જ મજા આવતી હતી પરંતુ હવે તો કોઈ ફ્રેન્ડ નથી હું તારી જે માસી છે તારી સાથે બધું કરતા ઓછું એટલે મેં તમને કહ્યું કે નહીં એવું નથી

હું તમારી ફ્રેન્ડ છું ને હું તમારી સાથે બધું કરવા માટે તૈયાર છું તમે મારી સાથે શું બધું કરી શકશો અને માસાને તો આવું મેં કહ્યું અને તરત તેઓ પોતાના સફા ઉપરથી ઉભા થઈ ગયા અને પછી તો શું હતો તેમને જોઈને મેં તરત જ તેમના પેન્ટમાં હાથ નાખી દીધો અને ત્યાર બાદ માસાએ રૂમનો દરવાજો બંધ કરી લીધો અને મારા કપડાં કાઢી નાખ્યા અને મારી સાથે આખી રાત ખૂબ જ મજા માણી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *