મારા મામી ને કારની અંદર અડધી રાત્રે ભારે મજા આપી.

GUJARAT

મારું નામ વિકાસ છે હું 25 વર્ષનો સવાલ કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું પરંતુ સાઈડમાં હું પાર્ટ ટાઈમ જોબ પણ કરું છોટે પાર્ટ ટાઈમ જોબ કરી કરીને મેં એટલા પૈસા કરી લીધા છે કે હું ફોરવીલ રાખું છું અને મારી ફોરવીલ ની અંદર ઘણી બધી છોકરીઓને ગુમાવતો

ઓછો અને મારા મિત્રોને પણ ગુમાવતો ઓછો પરંતુ મને નહોતી ખબર કે એક સમય એવો આવશે કે મારા મમ્મી પણ મારી સાથે બધે ગુમવાની જીદ કરશે સામાન્ય રીતે મારા મામાએ હજુ સુધી ફોરવીલ લીધી નથી

મામીને ફોરવીલ ગમે છે પરંતુ તેમના ઘરે ફોરવીલ ના હોવાથી તમને મારી સાથે ફરવાની જીત પકડી છે અને પછી તો શું હતું કે સામનો સમય હતો વરસાદ પડી રહ્યો હતો અને ફોરવીલ ની અંદર તો વરસાદની અંદર અને મજા આવતી હોય છે તે તમામ લોકોને ખબર હશે મેં પણ તેનો લાભ ઉઠાવી અને તરત મામીને કહ્યું કે હા કંઈ વાંધો નહીં તમે કારની અંદર બેસી જાવ

મામી સાથે મેં ઘણી બધી વાતો કરી ત્યારબાદ મામીએ મને એટલું જ કહ્યું કે અને તારી સાથે ખૂબ જ ગમે છે અને મને તારી સાથે કદાચ મારી ઉંમરનો હોય તો બધું તારી સાથે કરી લેત પરંતુ હજુ તો તું 25 વર્ષનો છે તેથી મારે તને કંઈ કહી ના શકાય ત્યારબાદ મેં તેમને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે જોવો મામી તમારે મારી સાથે જે કરવું હોય તે તમે કરી શકો છો

તમે કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા થવાની નથી ઘણી બધી છોકરીઓ હોય છે તેની સાથે બધું કરતો છો ને તમને ખબર મજા આવતો ઓછો હોય તમે અમારી પાસે આવી જાઓ છો તો તમે તો ઘરના છો તો હું તમને વધારે મજા અપાવીશ તો ત્યાર બાદ મામી એ મને એટલું કે તે લોકો તો છોકરી હોય છે તો મારી કરતા ઘણો નહોતું

મને મજા નહીં અપાવી શકે તારું તો મને જોતા કદાચ પાંચેક મિનિટ નહીં થાય અને નીકળી જશે તમે એકવાર કોશિશ તો કરી શકો છો તમે ટ્રાય કરજો તો તમને ખૂબ જ મજા આવશે અને ત્યારબાદ બીજો તો શું હતું તરત મમ્મી મને કહ્યું કે હા કંઈ વાંધો નહીં હું તારી ઉપર કોશિશ જરૂરથી કરી શકું છું અને ત્યારબાદ મમ્મી તમને બધા કપડા કાઢી નાખ્યા

અને અમે પણ મારા બધા કપડા કાઢી નાખ્યા મારી ફોરવીલ ને હું જંગલની જાળીઓની અંદર લઈ ગયો જાતે અમને કોઈ જોઈ ના શકે અને સાંજનો સમય હોવાથી અને આટલો બધો વરસાદ હોવાથી કોઈ અમને જોઈ શકતું નથી નહિતર બાદ મેં ગાડીની અંદર જ મમ્મી સાથે મજા માણી લીધી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *