મારા લિંગની ઉપર ચામડી વધારે છે તો એ પ્રોપર બહાર નથી આવતી,હું શું કરું

GUJARAT

પ્રશ્ન : મારા બે મહિના પહેલા જ લગ્ન થયાં છે. મારા અને મારા સાસુ વચ્ચે બહુ સમસ્યા છે. મારા સાસુ મને નાની નાની વાતોમાં ટોકે છે. તેઓ મારા પર ક્યારે ખુશ થાય છે અને ક્યારે ગુસ્સે થાય છે એ મને ખબર જ નથી પડતી. હું શું કરું? એક મહિલા (સુરત)

ઉત્તર : જો તમારા સાસુનો મૂડ વારંવાર બદલાતો હોય તો એવું શું કામ થાય છે એ સમજવાનો પ્રયાસ કરો. આ માટે જાતને જવાબદાર સમજવાનો અભિગમ યોગ્ય નથી. શક્ય છે કે તમારા સાસુ પર કોઇ પારિવારિક દબાણ હોય જેનો ગુસ્સે એ ઉતારતા હોય.

હજી લગ્નને બે મહિના જ થયા છે એટલે અકળાવાને બદલે પરિસ્થિતિને સમજવાનો પ્રયાસ કરો. લગ્ન કર્યા એટલે હવે કોઇ સમસ્યા નહીં રહે એવું નથી. લગ્ન પછીની સમસ્યાઓ અલગ હોય છે. તમે વહુ બનીને નહીં પણ દીકરી બનીને સાસુને સમજવાનો પ્રયાસ કરશો તો પરિસ્થિતિ નહીં વણસે.

પ્રશ્ન : મારી ઉંમર ૧૯ વર્ષ છે, મારા પેનિસના આગળના ભાગની ચામડી વધારે છે, જેના કારણે અંદરથી પેનિશ પ્રોપર રીતે બહાર આવી શક્તું નથી, તો કોઇ ઉપાય બતાવો. ડોક્ટર ઓપરેશન કરવાનું કહે છે, પરંતુ ઓપરેશન બાદ કોઇ નુકસાન નહીં થાય ને ?

જવાબ : તમારા જેવી સમસ્યા અનેક પુરુષોને હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પેનિસના આગળની ત્વચા જેને ફોરસ્કિન કહે છે તે જો પેનિસ ઉત્તેજિત અવસ્થામાં હોય ત્યારે પણ તેના અગ્રભાગને ઢાંકી રાખતી હોય તો ક્લાયમેક્સ પછી એમાંથી નીકળનાર શુક્ર પ્રવાહીને અવરોધ કરી શકે.

આ સમસ્યામાંથી છુટકારો મેળવવા માટે તમને ડોક્ટરે જે સલાહ આપી તે બિલકુલ યોગ્ય છે. ઓપરેશન કરાવ્યા બાદ તમારી પેનિસ પરની ચામડી નોર્મલ થઇ જશે, અને ચિંતા ન કરો ઓપરેશન કરાવ્યા બાદ તમને કોઇ નુકસાન નહીં થાય.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *