પ્રશ્ન.મારા લગ્ન હમણાં થયા છે પરંતુ પતિ વિદેશ ચાલ્યો ગયો છે, તો ઘરની નજીકમાં રહેતા એક યુવક સાથે રોજ મજા કરું છું તો ભવિષ્યમાં કોઈ તકલીફ થશે ખરી??

GUJARAT

પ્રશ્ન.મારા લગ્ન હમણાં થયા છે પરંતુ પતિ વિદેશ ચાલ્યો ગયો છે, તો ઘરની નજીકમાં રહેતા એક યુવક સાથે રોજ મજા કરું છું તો ભવિષ્યમાં કોઈ તકલીફ થશે ખરી??

તમે કહો છો તે રીતે કે તમારા લગ્ન હમણાં થયા છે પરંતુ તમારા પતિ વિદેશ ચાલ્યા ગયા છે અને નજીકમાં રહેતા કે વોક સાથે તમે રોજ મજા કરો છો ભવિષ્યમાં તમને કોઈ તકલીફ પડી શકે કે કેમ તો હું તમને જણાવવા માગું છું

કે હા તમને 100% તકલીફ પડી શકે છે હવે તમે અહીંયા હેલ્થના ઇસ્યુને લઈને આવેલા હોય તો એની ઉપર ફોકસ ન કરતા હું બીજી વાત કરું તો જ્યારે તમારા પતિને ખબર પડશે કે તમે બીજા યુવક સાથે આવું બધું કરો છો તો તેને કેટલું દુઃખ થશે અને તમારા છૂટાછેડા સુધી પણ વાત આવી શકે છે બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમારા પતિ વિદેશ ગયા છે

તો તે કોની માટે ગયા છે એની માટે તો ગયા નથી તમારા પતિ વિદેશ કામ કરવા માટે ગયા છે અને તેઓ તમારા પરિવાર માટે કામ કરવા માટે ગયા છે જેથી આવું કરવું ખૂબ જ ખોટું કહી શકાય પરંતુ છતાં પણ જો તેની સાથે તમે આવું કરો છો અને કોઈ બીજા યુવક સાથે તમે રોડ મજા કરતા હોય તો તમે મજા કરી શકો છો

પરંતુ તેની માટે તમે કોન્ડમ નો ઉપયોગ કરી શકો છો કારણ કે જો તમે કોન્ડમનો ઉપયોગ નહીં કરો તો તમને જાતિ આ રોગો થવાની સંભાવના રહેશે અને જેના કારણે તમારી જિંદગી બરબાદ થતી જોવા મળી શકે છે.

પ્રશ્ન.અમે સ્કૂલના ફ્રેન્ડ્સ થિયેટરમાં ફિલ્મ જોવા ગયા તો મારી બાજુમાં બેઠેલી ગર્લફ્રેન્ડ જોયાએ અચાનક મારો પકડી લીધો!! હવે હું શું કરું??

તમે કરી રહ્યા છો કે તમે સ્કૂલના ફ્રેન્ડ્સ થિયેટરમાં ફિલ્મ જોવા માટે ગયા હતા ત્યારે તમારી બાજુમાં બેઠેલી ગર્લફ્રેન્ડ એ અચાનક તમારો પકડી લીધો હતો હવે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માગું છું કે ઘણી બધી વખત છોકરીઓ જ્યારે તેની ઉંમરમાં આવતી હોય છે અને તેની ઉંમર એવી હોય છે કે જ્યારે તેને બધું કરવું હોય છે

પરંતુ તેને કોઈ મળી શકતું નથી ત્યારે આવી સમસ્યાઓ પેદા થતી હોય છે આપણને સામાન્ય રીતે બધાને ખબર જ છે કે જે છોકરાઓની આવી ઉંમર થતી હોય તો તેઓ પૈસા આપીને પણ છોકરીઓ પાસે જતા હોય છે પરંતુ છોકરીઓ પાસે પૈસા આપીને જતી નથી કારણ કે તેને ખૂબ શરમ આવતી હોય છે અને સમાજની પણ ચિંતા હોય છે

આવા સમયની અંદરથી મને કોઈ ન મળવાથી તે તેમના મિત્રો સાથે બધું કરવા માંગતી હોય છે અને જ્યારે કોઈ મિત્ર સારો મળી જતો હોય ત્યારે કોઈ પણ મોકો શોધીને તે બધું કરવા માંગતી હોય છે. તમે કહી રહ્યા છો કે ફ્રેન્ડ થિયેટર ની અંદર તમે બધું જોવા માટે ગયા હતા ત્યારે ફિલ્મ જોતા ની વચ્ચે તમારી જે ગર્લફ્રેન્ડ હતી

તેને તમારો પકડી લીધો હતો તો તમારે હવે શાંતિથી બેસવાનું છે તમારે કંઈ કરવાનું નથી તે જ બધું કરવાની છે જો તે તમને જે આગળ કરે તે કરવા દેજો કારણ કે તેને તમારી સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધવાની ખૂબ જ ઈચ્છા હશે તેના કારણે તે આવું કરી રહી હશે એટલે તમારે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી તે બધું કરશે અને તમે કરવા દેજો એટલે તમને બંનેને ખૂબ જ મજા પડી જવાની છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *