મારા કોલેજના ફ્રેન્ડ એ મને તેના ઘરે બોલાવી અને પછી તે મને તેના બેડરૂમમાં લઈ ગઈ ને બારે મજા કરાવી

about

મારું નામ પ્રિયંકા છે અને મારી ઉંમર બાવીસ વર્ષ નીચે હું કોલેજમાં અભ્યાસ કરું છું અને કોલેજમાં મારો એક બોયફ્રેન્ડ પણ છે તેની ઉંમર 23 વર્ષની છે અને અમે બંને કોલેજમાં સાથે અભ્યાસ કરતા હોવાથી અમે બંને એકબીજાને ઓળખે છે

પછી અમે ફ્રેન્ડ હતા તેથી ફોન પર ઘણી વાતો કરતા હતા અને વાત કરતા કરતા અમને એકબીજા પ્રત્યે રિલેશનશિપમાં આવવાની ઈચ્છા થઈ ગયા અને અમે બંને રિલેશનશિપમાં આવી ગયા અને પછી જ્યારે રિલેશનશિપમાં આવ્યા તેના એક મહિના પછી મારા એ બોયફ્રેન્ડ એ મને તેના ઘરે બોલાવી અને પછી મને ઘરે બોલાવીને તેના બે ધર્મમાં બેસાડીને મારી સાથે વાતો કરતો હતો

અને પછી વાતોમાં અને વાતમાં તેને મને કહી દીધું કે મારે તારી સાથે કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે જો તારી પણ હા હોય તો મારે તારી સાથે બધું કરવું છે અને મારા બોયફ્રેન્ડ એ મને આવું કહ્યું એટલે હું તો કહેવા લાગી કે એવું ના હોય મારે તારી સાથે એવું કંઈ કરવું નથી અને પહેલા તો પહેલા દિવસે તમે તેને બધું ના જ કરી દીધું અને મેં તેને કંઈક કરવા ના દીધું

અને પછી હું મારા ઘરે જતી રહે પછી હું મેં મારા ઘરે જઈને શાંતિથી બતાવી છે અને પછી કહ્યું કે કાંઈ ખોટું નથી અમે છીએ અને ટૂંક સમયમાં અમે લગ્ન પણ લગ્ન પણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ તેથી એ કંઈક ખોટું નથી

અને પછી હું જે વખત મારા બોયફ્રેન્ડ ના ઘરે ગઈ ત્યારે મેં તેને સમયથી બધું કહી દીધું કે જેવી રીતે તને કરવાની કોબી ઈચ્છા થાય છે તેવી રીતે મને પણ કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે અને મારી પણ તારી સાથે બધું કરવાની જ્યારે મેં મારા બોયફ્રેન્ડ ને આવું કહ્યું એટલે તે તો મને સીધો તેને બેડરૂમની અંદર લઈ ગયો અને લઈ ગયો

એટલે કે પહેલા તો મારા શરીર ઉપર બધ હાથ ફેરવતો હતો અને મને ખૂબ જ મજા આવતી હતી પછી તેને પહેલા તો મારી ટીશર્ટ ઊંચી કરી અને તેની અંદર હાથ ફેરવતો હતો અને પછી હાથ ફેરવતા ફેરવતા રહેજો મને જેથી દબાવતો હતો ત્યારે પણ મને ખૂબ જ મજા આવી હતી પછી તેને એક હાથ મારા જીન્સ ની અંદર જવા દીધો અને મને મજા કરાવતો હતો

પછી મેં મારો હાથ તેના અંદર જવા દીધો અને તેનું જે નાનું હતું તેને મોટું કરી નાખ્યું અને પછી મેં મારા બધા કપડા કાઢ્યા અને તેના બેડ ઉપર સૂઈ ગઈ અને તે પણ કહેવા લાગ્યો ત્યારે મારે પણ આવું બધું કરવું છે અને મને પણ ખૂબ જ મજા આવતી છે

તેથી તેને પણ બધા કપડા કાઢી નાખ્યા અને તે મારી ઉપર સૂઈ ગયો અને પછી જે તેનું મોટું થઈ ચૂક્યું હતું તેને મારી જવાબ દેવાની કોશિશ કરી પરંતુ તે મારી અંદર ગયું નહીં અને તે મને પૂછવા લાગ્યો કે કેમ હજુ અંદર જતો નથી એટલે મેં તેને કહ્યું કે આજ સુધી મેં કોઈ સાથે કર્યું નથી તેથી હજુ સુધી તે દરવાજો ખુલ્યો નથી અને જ્યારે મેં મારા બોયફ્રેન્ડને એવું કહ્યું એટલે તેને તો ખૂબ જ મજા આવી ગઈ અને તે ધીમે ધીમે મારા દરવાજા ખોલવા તરફ આગળ વધ્યો અને પછી અમે ખૂબ જ મજા કરી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *