મારાં કાકીએ મને કાકા ની ગેરહાજરી માં રૂમ માં લઇ જઇને ભારે મજા આપી.

Uncategorized

મારું નામ હિતેશ છે અને મારી ઉંમર 25 વર્ષની છે એક દિવસ એવું થયું કે મારા કાકી મને તેમના રૂમમાં બોલાવ્યો અને મને તેમ થયું કે કાકી ને કઈક કામ આવશે પછી બોલાવ્યો હશે

પરંતુ હું જ્યારે ત્યાં રૂમમાં અંદર ગયો ત્યારે કાકી તો કપડા વગર સૂતા હતા અને પછી મને તો કહેવા લાગ્યા કે જો હિતેશ આજે તારા કાકા ઘરે નથી અને મને કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે

તેઓ મને એટલી મજા આપતા નથી અને મેં તને એક દિવસ તારા મોબાઇલ એવા વિડિયો જોતા માટે જોઈ લીધો હતો અને ત્યાંથી જ મને એવી ઈચ્છા હતી કે તું મને મજા કરાવી

તેથી જ્યારે તારા કાકા ઘરે નથી તેમને ગેરહાજર છે ત્યારે હું તારી સાથે બધું કરવા માંગુ છુ તારી હા હોય તો મારે તારી સાથે અત્યારે જ બધું કરવું છે અને પછી જ્યારે મને મારા કાકી આવું કહ્યું એટલે હું મેં પણ તૈયાર થઈ ગયો

કારણકે મારે પણ કોઈને કોઈની સાથે કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થતી હતી પરંતુ મને ખબર ન હતી કે મારા કાકી મારી સાથે કરવા માટે તૈયાર થઈ જશે અને પછી હું કાકીને તો તેને પછી જ્યારે મારી પણ હા થઈ ગઈ

એટલે મેં તો બધા મારા કપડાં કાઢી નાખ્યા અને એક કાકી જે બેડ ઉપર સુધા હતા ત્યારે બેડ પર આવીને સુઈ ગયો અને પછી મેં મારો હાથ હતો તે તેમના આખા શરીર ઉપર ફેરવવા લાગ્યો અને તે જ મને તો કહેવા લાગ્યા ક્યારે જ તારા હાથથી જ મને ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે કે હવે તું બસ મને ફટાફટ ઠોકીને ગરમી છે તે કાઢી નાખો

અને જ્યારે મારા કાકી એ મને આવ કહ્યું એટલે મને વધારે મજા આવવાની હતી તેથી જ્યારે મેં ક્યા કહેશે તો બધું કરવાનું શરૂ કર્યું અને પછી મેં કાકીને ઉપર ચડી ગયો અને તેમને લગ્ન શરૂ કરી દીધું છે અને પછી જ્યારે મેં કાકી સાથે બધું કરતો હતો એટલે કહેવા લાગ્યા ત્યારે મને તો તારી સાથે પણ વધારે મજા આવે છે એવું કંઈ છે નથી

હવે તારી પણ ઉંમર થઈ ગઈ છે અને હવે જ્યારે પણ તારા કાકા ઘરે ન હોય ત્યારે ત્યારે મને આવી રીતે જ મજા કરાવવાની રહેશે અને પછી જ્યારે મને કાકી ઓર મજા આવવાની શરૂ થઈ ગઈ

એટલે પછી મેં તો કાકીને ડોગી સ્ટાઇલમાં ફરવા માટે કહ્યું અને પછી કાકીને આગળ પાછળથી ઠોકી નાખ્યા અને કાકી એ મને પણ મુખમૈતન કરાવવી ખૂબ મજા કરાવી અને પછી કાકી સાથે મજા કરતા કરતા ક્યારે ચાર કલાક થઈ ગયા તેની મને ખબર જ ન પડે અને પછી મારું નીકળી ગયો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *