મારી કાકી મારા ખોળામાં માથું મૂકી રડવા લાગી અને પછી હું એકદમ એક્સાઈટ થઈ જતાં અમે અંગત પળો માણી લીધી..શું મે કંઈ ખોટું કર્યું??

nation

પ્રશ્ન. મારી કાકી મારા ખોળામાં માથું મૂકી રડવા લાગી અને પછી હું એકદમ એક્સાઈટ થઈ જતાં અમે અંગત પળો માણી લીધી..શું મે કંઈ ખોટું કર્યું??

તમારા કાકી એ તમારા ખોળામાં માથું મૂકીને રડવા લાગ્યા અને પછી તમે એકદમ એક્સાઈટ થઈ ગયા અને તમે તેમની સાથે અંગત પળો માણી લીધી તો શું તમે કઈ ખોટું કર્યું છે તો હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે તમે કોઈ પણ પ્રકારે કંઈ પણ ખોટું કરેલું નથી

તમે જ્યારે તમારા કાર્ય સાથે આવું કરેલું હશે તો તમારે કાકી પણ બધું સમજતા હશે કે તમે શું કરી રહ્યા છો અને તેમને જ્યારે મજા આવી હશે ત્યારે તેઓ તમને બધું કરવા દેતા હશે જેથી તમારે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી તમે બંને ભાવનાઓમાં વહી ગયા હતા અને જેના કારણે આ બધું બન્યું છે પરંતુ હવે તમારા આગળ ધ્યાન રાખવાની ઘણી બધી જરૂર રહેશે

કારણ કે ભાવનાઓમાં વહીને એક વખત તમે આવું કરો છો તો તે કદાચ માફ કરી શકાય છે અથવા લાંબો સમય સુધી કોઈને વાત પણ ખબર પડતી નથી પરંતુ હવે તમે કંટીન્યુ આ બધી વસ્તુઓ કરવા લાગો છો અને જો તમારા પત્નીને કે કોઈને ખબર પડે છે તો તમારા લગ્ન જીવનની અંદર ખૂબ જ મોટી દરાર પડી શકે છે અને સમાજની અંદર પણ તમારું અને તમારા કાકીનું નામ ખરાબ થઈ શકે છે એટલે હવે આગળ શું કરવું તેનો પૂરેપૂરો નિર્ણય તમારો છે.

પ્રશ્ન. મારા અંકલ કહે છે મારા પુત્ર સાથે લગ્ન કરી લે, પછી દરરોજ આપણે શરીર સુખ માણીશું! મારે અંકલની વાત માનવી જોઈએ કે નહીં??

તમારા અંકલ તમને કહે છે કે તેમના પુત્ર સાથે તમે લગ્ન કરી લો અને પછી તમે દરરોજ શરીર સુખ માણસો તમારે અંગલની વાત માનવી જોઈએ કે નહીં તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માગું છું કે તમારા આગળ તમને એવું કહેતા હોય કે તેમના પુત્ર જોડે લગ્ન કરવા અને શરીર સુખ મારી સાથે માણો તો આ વાત સદંતર ખોટી છે

સામાન્ય રીતે જો વાત કહેવામાં આવે તો હકીકતમાં તમારે એવું કરવાની કોઈ જરૂર નથી તેઓ મને લાગે છે કારણ કે તમારા અંકલ જે છે તેની નજર તમારા પ્રત્યે ઠીક લાગતી નથી કારણ કે જો તે તમને તેમને પુત્ર સાથે લગ્ન કરવાનું કહે છે તો તે વાત તો હજી માન્ય ગણી શકાય કે ચલો કોઈ તેમની અંગત સમસ્યા હોઈ શકે અથવા તો એ તમારું મેટર હોઈ શકે

પરંતુ તેમની સાથે શરીર સુખ માણવું એ ખોટી વસ્તુ છે અને તેવું તેમની સાથે ન કરી શકાય જેથી તમારે તમારા અંકલની વાત માનવી ન જોઈએ તેવું મારું અંગત માનવું છે ત્યારબાદ હવે તે પૂરેપૂરો તમારો પ્રશ્ન છે કે તમે એ વાતને કેવી રીતે લો છો અને તમે શું કરવા માંગો છો એ તમારી ઉપર આધાર રાખે છે બાકી અમારા તરફથી તો તમારે તમારા અંકલની વાત માનવી ના જોઈએ અને તમારું જીવન તમારા મૂલ્યો પર જીવવું જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *