મારા કાકા દરરોજ મારી સાથે રાત્રિમાં મજા માણી જાય છે મારે શું કરવું?

nation

પ્રશ્ન. મારા કાકા દરરોજ મારી સાથે રાત્રિમાં મજા માણી જાય છે મારે શું કરવું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા જે કાકા છે તે તમને દરરોજ હવે તમારે રાત્રિમાં મજા આવી જાય છે અને તમારે તેની માટે શું કરવું જોઈએ તો સૌપ્રથમ તમે જણાવવા માગું છું કે તમારા કાકા જો તમારી સાથે આવું કરતા હોય

તો તમારે તમારા કાકાને સમજાવવાની જરૂર છે અને તમારા કાકા ના સમજતા હોય તો તમે તેમને પછી તમારી જે કોઈપણ બેઠા હોય તેની વિશે કહી શકો છો બે દિવસ તો એ પણ છે કે તમારા સાથે કેમ આવું કરે છે તે પણ જાણવું જોઈએ છે જે તમારા કાકા તમારી સાથે જબરજસ્તી કરતા હોય અથવા તો ભૂતકાળની અંદર તમે તેમની સાથે બીજું કંઈ કર્યું

અને તો પણ જો આવું વર્તન થતું હોય તો તેવા સામાન્ય અંદર તમે વધારે કરી શકતા નથી તે હું મારું માનવું છે પરંતુ હા તમારા કાકા સાથે તમારું કંઈક ચાલતું હોય તો તમે તમારા કાકાને બિન્દાસ કરી શકો છો

અને કહી શકો છો કે હવે તમારે ઈચ્છા છે કે આગળ આ સંબંધ વધે અને આગળ સંબંધ વધારવા માટે પણ તમે ઘણા બધા પગલાં લઈ શકો છો જેના કારણે તમને અને ઘણો ફાયદો થાય અને તમારી મજા પણ માનતા હોય તો તેમાં વાંધો ન આવે.

પ્રશ્ન. મારી વાઇફ ને હું કેવી રીતે શારીરિક સંબંધ બાંધી શકું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારી વાઇફને તમે સારી સંબંધ કેવી રીતે બાંધી શકો તો હું તમને જણાવવા માગું છું કે આ સવાલ જે હોય છે તે સાંભળીને ઘણા બધા લોકો ખૂબ જ હસવાના છે અને ઘણા બધા લોકોને થતું હશે કે કોઈ એક વ્યક્તિ છે

તેને આટલી પણ નથી ખબર પડતી કે તેઓ એક સંબંધ કેવી રીતે બાંધી શકે પરંતુ તમને જણાવવા જવું કે આ વખતે તમામ લોકોને ખબર હોવી જોઈએ કે કેવી રીતે શારીરિક સંબંધ બાંધી શકાય છે ઘણા બધા લોકોને એવું છે કે માત્ર ને માત્ર કે પોતાની અંદર ઉત્તેજના જાગે છે ત્યારે સામેવાળો જે વ્યક્તિ છે તેની અંદર પણ ઉત્તેજના જાગી ગઈ હોય છે અને જેના કારણે તેઓ સામેવાળા વ્યક્તિનું જોતા નથી

અને પોતાની રીતે બધું ચાલુ કરી દેતા હોય છે અને આવા સમયે પ્રકારે સમસ્યાઓ થતી હોય છે તે સમસ્યાઓ એવા પ્રકારની હોય છે કે જેના કારણે તેને ઘણી પ્રોબ્લેમ પડતો હોય છે જેમ કે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તે વ્યક્તિ જ્યારે કોઈ બીજા વ્યક્તિ સાથે આવું કરે છે ત્યારે તેને ખ્યાલ હોતો નથી કે તેને શું કરવાનું છે જ્યારે ખ્યાલ વગર કોઈ વસ્તુ કરવામાં આવે ત્યારે તે ખૂબ જ દર્દનાક સાબિત થતી હોય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *