મારા કાકા મારી સાથે અશ્લીલ હરકતો કરે છે, હું શું કરું જેથી એમને સમજાવી શકું

GUJARAT

પ્રશ્ન: મારી ઉંમર 15 વર્ષ છે. મારી ઉંમરના એક કાકા છે. જ્યારે પણ હું તેના ઘરે જઉં છું, અમે તે જ જગ્યાએ સૂઈએ છીએ. રાત્રે તે મારી નજીક આવે છે અને અશ્લીલ હરકતો કરે છે.

મને આ વસ્તુ ગમતી નથી, પરંતુ હું તેનો ઇનકાર પણ કરી શકતો નથી. મને કહો, મારે શું કરવું જોઈએ?

જવાબ

તમે જાણો છો કે તમારા કાકા તમારી સાથે રાત્રે ગુપ્ત રીતે જે રીતે વર્તે છે તે યોગ્ય નથી, તેમ છતાં તમે તેનો વિરોધ નથી કરતા, જેનો અર્થ છે કે તમને તે બધું ગમે છે (એટલે ​​કે તમારી આ વાત પર સહમત છે).

જો આ ચક્રને રોકવામાં ન આવે તો તમે કોઈ સમસ્યામાં ફસાઈ શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *