મારા કાકા મારી કાકી ને મજા નથી આપતા જેથી હું તેમને ચ પા ચ પી કરું છું મને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

about

પ્રશ્ન. મારી પડોશણ હવે મને દરરોજ લબાલબી બોલાવવા દેતી નથી હું શું કરું?

તમે હવે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારી પડોસણ તમને દરરોજ બોલાવવા દેતી નથી અને જેના કારણે તમને ઘણી બધી સમસ્યા પડે છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો

તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે શું કરવા માંગો છો સૌ પ્રથમ તો તમને કહેવા માંગુ છું કે તમારી પડોશાને જો તમારી સાથે એવું બધું કરતી હોય તો તમને ઘણી બધી સમજવો પડી શકે છે

જેના કારણે તમારે એક વસ્તુ વિચારવી જોઈએ ત્યારબાદ તમારે બધી વસ્તુઓ કરવી જોઈએ હું તો તમને માત્ર ને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તમારી પડોશન જો તમને આવું કરતી હોય તો તેમાં સમયની અંદર તમને ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ પડી શકે છે એટલે તમારે કરવું વધારે કંઈ પણ ના જોવે પરંતુ તમારી પડોશન તમને હવે ના પાડતી હોય તો તમારે તેની પાસે જવું જોઈએ

અને તમારે તેને પૂછવું જોઈએ કે તે શું કામ આવું કરી રહી છે અને શું કામ તેને સમસ્યા છે તે સમસ્યાનું સમાધાન હોય અને તે તમને કરવા દેતી હોય તો ઠીક છે પરંતુ તે સમસ્યાનું કોઈ સમાધાન તમને નથી મળતું તો ઠીક છે તમારે તેને મૂકી દેવી જોઈએ

અને ત્યારબાદ જો તમારે આગળ વધવું જોઈએ પરંતુ જો તમે તેને સાચો પ્રેમ કરો છો તો તમે તેની સાથે લગ્ન કરી શકો છો અને કાયદો પણ તેની છૂટ આપે છે.

પ્રશ્ન. મારા કાકા મારી કાકી ને મજા નથી આપતા જેથી હું તેમને ચ પા ચ પી કરું છું મને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારા કાકા તમારી કાકી ને મજા નથી આપતા અને જેના કારણે તમે તેમને ચપાચપી કરો ત્યારે તમને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે કે કેમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે શું કરવા માંગો છો તમને તો મજા નથી આપી શકતા તો તેવા સમયની અંદર તમે તમારા કાકી સાથે મજા લઇ શકો છો

પરંતુ તેમાં કોઈ પણ પ્રકારે સમસ્યા તો નહીં થાય પરંતુ જ્યારે તમારે કાકીને તમે મજા આપશો ત્યારે તેવા સમયની અંદર તમારા કાકા ને પણ ખબર પડવાની છે અને તમારા કાકા ને જ્યારે ખબર પડશે ત્યારે તેવા સમયની અંદર તમે જે બધી વસ્તુ કરો છો તેનાથી તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે અને ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ તમે આવી શકે છે

એટલે તમારે તે વસ્તુ વિશે વિચારવાની જરૂર છે ને ત્યારે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમારા કાકી એટલે તમારે કાકી સામાન્ય રીતે કેટલી ઉંમરના છે અને તેની ઉંમર કેટલી છે

અને તેઓ તમારી સાથે બધું કરવા માંગે છે તે પણ તમારે જવું જોઈએ પરંતુ તમારા કાકી તમને કહેતા હોય અને તમે કરવા માંગતા હોય તો થોડાક સમય સુધી તમે બધું કરી શકો છો પરંતુ તમે તમારા કાકાને પણ સમજાવી શકો છો તમારા કાકા જો તમારી સાથે વાત કરતા હોય અને ફ્રી રહેતા હોય તો તમે તેમને વાત કરી શકો છો કે તમારે તેમને મજા આવતી રહેવી જોઈએ અને જેના કારણે તમારા કાકા પણ કાકી ને મજા આપી શકે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *