મારા જીજાજી એ મને રૂમમાં બોલાવી અને ત્યારબાદ ખરાબ વિડિયો બતાવીને જેવી મારામાં ઉતેજના જાગી તેમને મને વાંકી વાળીને..

nation

મારું નામ મિતાલી છે હું 25 વર્ષ ની છો અને મારી મોટી બહેનનું નામ આસ્થા છે અત્યારે ઉનાળાનું વેકેશન હોવાથી મારી કોલેજમાં રજા છે અને હું વેકેશન કરવા મારી બહેન ના ઘરે આવી હતી એક દિવસ મારી બહેનના ઘરેથી બધા બહાર ગયા હતા

કામથી હું ત્યાં જઈ શકું તેમ ન હતો તેથી હું ઘરે હતી મારા જીજાજી નું નામ પ્રિતેશ છે તેઓ પણ તેમનો ઓફિસનું કામ હોવાથી ઘરે રહ્યા હતા અને મારી બહેન અને તેમના ઘરમાંથી બધા બહાર ગયા છે અને તેઓ લગભગ કાલે સવારે ઘરે પાછા આવવાના છે એવું તેઓ કહેતા ગયા હતા.

અને પછી હું ઘરમાં એકલી હતી ને મારી પર થઈ ચૂકી છે મેં બપોરે જમવાનું બનાવ્યું અને મારા જીજાજી ને બોલાવ્યા અને કહ્યું ચાલો જમી લ્યો જીજાજી પછી તમે તમારું કામ કરો અને જીજા બહાર જમવા માટે આવ્યા.

જમવાનું થઈ ગયા બાદ મારા જીજાજી મારો હાથ પકડીને ખેંચીને મને તેમના રૂમમાં લઈ ગયા અને પછી તેઓએ મને ત્યાં બેસવા કહ્યું મેં કહ્યું કેમ જીજાજી તમે આવું કરો છો મારે અહીંયા નથી બેસો હું બહાર જાઉં છું અને પછી હું બહાર આવવા ગઈ ત્યાં તો પાછો મારા જીજાજી એ મારો હાથ પકડીને મને ત્યાં બેસાડી દીધી.

પછી તેઓએ તેમનો ફોન કાઢ્યો અને પછી તેઓ ફોનમાં અશ્લીલ વિડિયો ની સાઈટ ઉપર ગયા અને તે વિડીયો ચાલુ કરી મને બતાવવા લાગ્યા અને કહ્યું કે જો તારી પાસે ફોન છે તો તેમાં તારે આવું જોવાનું મેં કહ્યું જીજાજી આવજો ખરાબ છે મારે નથી જોવું

પરંતુ જીજાજીએ એવા મસ્ત વિડીયો બતાવ્યા કે તે વીડિયો જોઈ મારી ઉઠેજનાઓ વધી ગઈ અને પછી જીજાજી એમ મને મારા કપડાં કાઢવા જણાવ્યું અને પછી જીજાજીએ તેમના કપડા કાઢ્યા અને મારા કપડાં કાઢી અને મને વાંકી વારી જીજાજીએ ખૂબ મજા માણી અને કહ્યું કે મિતાલી મને તારી સાથે ખૂબ જ મજા આવી અને હું આજે તારી સાથે હજુ ખૂબ મજા લઈશ શું તને મારી સાથે મજા આવે છે એવું પૂછતા ની સાથે મારાથી હા પર આવી ગઈ અને પછી જીજાજીએ તો મારી સાથે ખૂબ મજા લીધી.

જીજાજી કહેવા લાગ્યા કે જો મિતાલી તારી સાથે મને મજા ખૂબ મજા આવી અને ધન્યવાદ કે તે મને તારી સાથે સુખ માણવા હા પાડી અને મને ખૂબ જ આનંદ છે કે તું મારી પત્નીની બહેન છે તારી બહેન પણ તારા જેમ જ મસ્ત મલાઈ છે પરંતુ તારી વાત જ કંઈક અલગ છે અને મને ખૂબ જ આનંદ છે કે આ બે કલાક તું એ મને શરીર સુખ માણવા માટે સમય આપ્યો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *