મારા ઘરની કામવાળી દરરોજ બ્રા પહેરીને જ કામ કરે છે એક દિવસ તેના બ્રેસ્ટ નીચે લટકતા હતા તો પણ તેને સાડીનો પલ્લું સરખો કર્યો..

nation

મારું નામ વિનય છે હું 28 વર્ષનો છું અને હાલ હું કંપનીની અંદર જોબ કરું છું પરંતુ મારી કંપનીની અંદર મારે શનિવાર અને રવિવારે રજા હોય છે અને મારી પત્ની એક સ્કૂલની અંદર શિક્ષિકા છે

એટલે તે પણ ઘરે હોતી નથી સામાન્ય રીતે સ્કૂલની અંદર પોતાના સમય વિતાવતી હોય છે અને શનિ-રવિએ હું મારો સમય ઘરે વિતાવતો છું. અને મને ઘરની અંદર શનિ-રવી તો ખૂબ જ મજા પડી જતી હોય છે કારણ કે ઘરની અંદર અમારે કામ મળી આવે છે અને કામવાળી જે મેં રાખેલી છે તે ખૂબ જ સરસ અને ખૂબ જ સરસ ફટકો છે

પરંતુ મારી કોઈ દિવસ હિંમત નથી ચાલે કે તે કામવાળી ને કહી શકું કે તને આટલા પૈસા આપો તો એક રાત માટે મારી પાસે આવી જા. કારણ કે મને તેમાં ખૂબ જ શરમ આવે છે અને મને લાગે છે

કે જુઓ ત્યાં વાત મારી પત્નીને કરી દે તો મારા ઘરની અંદર કલેશ થઈ જાય અને જેના કારણે હું તેને કહી શકતો નથી પરંતુ હું તને જોઈને મારી આંખો શેકી લેતો હોઉં છું મારા ઘરની જે કામવાળી છે તે દરરોજ પહેરીને કામ કરે છે કારણ કે તેને ખૂબ જ ગરમી થાય છે જેના કારણે તે બીજા વસ્ત્ર પહેરતી નથી અને તેના ડ્રેસ નીચે લટકતા હોય છે

તે પણ મને સ્પષ્ટ રીતે દેખાતા હોય છે તેનો સાડીનો પલ્લું તેને કોઈ દિવસ સરખો કરેલો હોતું નથી અને તે અણગઢ રીતે કામ કરતી હોય છે પરંતુ તેને ખ્યાલ નથી હોતો કે તેના શેઠ એટલે કે હું તેને જોઈ રહ્યો છું અને મારી નજર તેની ઉપર ખૂબ જ ખરાબ રીતે જતી હોય છે પરંતુ મને તેમાં કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા નથી કારણ કે તે આવું કરે છે

તો મને વધારે મજા આવે છે એક વખત થયું કે જ્યારે સવારનો સમય હતો અને શનિવારે હું જ્યારે સોફા ઉપર બેઠો બેઠો ટીવી જોઈ રહ્યો હતો અને તે કામવાળી આવી અને કામ કરવાનું તેને ચાલુ કર્યું એટલે તેનો પલ્લુ છટકી ગયો હતો અને તેની બ્લુ કલરની બ્રાહ્મણ સ્પષ્ટપણે જોઈ શકતો હતો અને તેના બ્રેસ્ટ પણ મને સ્પષ્ટ પણે આજે દેખાઈ શકતા હતા

અને હું તેની પાસે ગયો અને તરત જ મેં તેને કહ્યું કે તમારા બેસ્ટ દેખાય છે તો તેને કહ્યું કે તેમાં શું છે કંઈ વાંધો નહીં એ તો દેખાયા કરે શું તમારે કંઈ કામ છે એ તમે તેમને કહ્યું કે હા મને તો તમારું ખૂબ જ કામ છે તમારી સાથે આવી શકે કે નહીં અને તેને મને તરત જ હા પાડી દીધી અને મેં તેમનો સાડીનો પલ્લુ સરખો કર્યો અને તરત જ તેમને હું ભેટી ગયો ને તે પણ મને ભેટી પડી અને મને તો તેની સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા પડી ગઈ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *