મારા ઘરે કામ કરવા આવતી છોકરીને સોફા ઉપર વાંકી વારીને તેને લબ લબાવી નાખી.

about

મારું નામ બ્રિજેશ છે મારી ઉંમર 28 વર્ષની છે અને હું એક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીની અંદર સાફ કરું છું મારું ઘર આ શહેર છે ખૂબ જ દૂર હોવાથી મારે એકલા રહેવું પડતું હોય છે પરંતુ હવે હું અહીં એકલો જ રહું છું

તેથી મેં કામવાળી છોકરી રાખી હતી અને તે છોકરી દેખાવે ખુબ જ સુંદર દેખાય છે તેથી મને એવો વિચાર આવ્યો કહેવાય છે કારણ કે ત્યાં સુધી મને સાથે કોઈ કરવા માટે તૈયાર કરવું નથી અને મારે ઘણા સમય બધું કરવાની ઈચ્છા થતી

પરંતુ હું કોની સાથે કરું તેની શોધમાં હતો અને મને ખબર ન હતી કે એની સાથે હું બધું કરીશ અને એક દિવસ તો તે લાલ સારી પહેરીને આવી હતી ખુબ જ સુંદર દેખાતી હતી અને તે દિવસે મારાથી રહેવાયું નહીં અને મેં તેને કહી દીધું કે જો મારે આજ સુધી શારીરિક સંબંધ બાંધવામાં કોઈ સાથે બાંધ્યો નથી અને મને બધું કરવાની ઈચ્છા થાય છે તો તારી હા હોય તો મારે તારી સાથે બધું કરવું છે

અને પછી તે છોકરી અમને કહ્યું કે હા મને પણ બધું કરવાની ઈચ્છા થાય છે મેં કોઈ સાથે કર્યું નથી તેથી મેં પણ મજા લેવા માંગો છો અને પછી જ્યારે તેને મને તો ખૂબ જ ગમ્યો ને પછી ત્યાં સોફા ઉપર બેઠા હતા છોડી નાખ્યો અને તેને સોફા ઉપર જ બાકી વાળી દીધી અને પછી તેના પાછળ ઠોકોનો શરૂ કરી અને તેને ખૂબ જ મજા આવતી હતી તે તો કહેતી હતી કે

હજુ ચોરમાં હજુ ચોરમાં એમ કરતી હતી અને કરતા કરતા ક્યારે મેં તેની સાથે વધારે નજીક આવી ગયો ત્યારે મને ખબર ન પડે પછી મેં મારો એક હાથ હતો તેને સોફા ઉપર આવી અને પછી હું પણ તેની ઉપર સુઈ ગયો અને કરતા કરતા તેના ઉપરના જે બે બોલ હતા તે દબાવતો હતો અને મારો એક હાથ નીચે જવા દીધો અને પછી તેની સાથે મજા કરવાનું શરૂ કર્યું તેના આખા શરીર સાથે રમતો હતો

અને રમતા રમતા ક્યારેય મારો તેની અંદર નાખી દેજો તેની તેને ખબર જ ન પડે અને પછી એ તો કહેતી હતી ત્યારે મને તમારી સાથે ખૂબ જ મજા આવે છે અને કરતા કરતા મેં તો તેને આકારથી અને પાછળથી બધી બાજુથી ઠોકી નાખી અને પછી તે કહેતી હતી કે મને તમારી સાથે ખૂબ જ મજા આવી ગઈ અને હવે જ્યારે પણ તમે ઘરે હશો

ત્યારે હું આવીશ અને ત્યારે તમારે મારી સાથે આવું જ કરવું પડશે ને જ્યારે ઘરની એવું કહે છે એટલે મને તો ખૂબ જ મજા આવી ગઈ અને પછી મેં તેને જે તેને મારી સાથે કર્યું તેનું મેં તેને ઇનામ પણ આપ્યું અને તે ખુશ થઈ ગઈ અને કરતા કરતા ચાર કલાક પછી મારો નીકળી ગયો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *