મારા દેવર સાથે મેં અનેકવાર શ-રીર સુખનો આનંદ લીધો છે,પણ હવે તે બીજી છોકરી સાથે આનંદ કરવા માંગે છે ?તો મારે શું કરવું જોઈએ??

about

પ્રશ્ન. શું મારે શિયાળા ની અંદર મારી ચ પા ચ પી કરવાની તાકાત વધારવા માટેની દવાઓ રેગ્યુલર લઈ શકું?

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે શિયાળાની અંદર તમારે બધું કરવું હોય તો તેની માટે તાકાત વધારવા માટે તમે રેગ્યુલર દવા લઈ શકો કે એમ તો હું તમને સામાન્ય રીતે પરંતુ તમારે બધું કરવું છે અને તમારો બે ટાઈમ વધારવો છે

તેની માટે ઘણી બધી પ્રકારની દવાઓ છે અને તે તમે લઈ શકો છો પરંતુ તમે એવું જો કરી રહ્યા છો કે તમારે રિયાલિટીમાં નિયમિત રીતે આ દવા લેવી છે તો તમે તે લઈ શકતા નથી ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે તમે વર્ષો સુધી કંઈ કરેલું હોતું નથી અથવા તો મહિનાઓ સુધી કરેલું નથી ત્યારબાદ તમે બધું કરવા માટે જતા હો છો અને તમને લાગતું કે તમારું હવે તરત જ નીકળી જવાનું છે

અને તમારી પ્રવાહી નીકળશે તો હું તમને લાગતું હોય તો સામાન્ય રીતે તમે આ વસ્તુ લઈ શકો છો અને જ્યારે દવા લો છો ત્યારે તેમાં સમયમાં તમારી પાસે ઘણી બધી શક્તિ અને એનર્જી આવી જતી હોય છે જેના કારણે તમે ઘણી બધી રીતે મજા આવી શકતા હોવ છો અને સામે વાળી વ્યક્તિને તમારા પાર્ટનાને પણ ઘણી બધી મજા આવતી હશે

પરંતુ તમે જો એવું માનશો કે તમે દરરોજ આ બધું લઈ શકો છો અને દરરોજ દરરોજ તમે દવા પીને બધું કરી શકો છો તો તે વસ્તુ સદંતર ખોટી પડે છે તે હું તમે કરી શકતા નથી કારણ કે દવા આપીને દરરોજ તમે કરો છો તો તેવા સમયમાં તમને ઘણી બધી સમસ્યા થઈ શકે છે એટલે તમારે તેવું ન કરવું જોઈએ અને તમારી તેની ઉપર તમારે થોડું ધ્યાન આપવું જોઈએ એટલે તમે શિયાળાની અંદર રેગ્યુલર શું કરી શકતા નથી તમારે કોઈ વખત કરવી હોય તો તેમાં વાંધો નથી તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. મારો મિત્ર અને હું એક કોલ ગર્લ ને એક સાથે છ પા ચ પી કરીએ તો તેમાં અમને કોઈ વાંધો પડી શકે?

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમારો મિત્ર અને તમે કોલ કરીને બોલાવી શકો છો અને ત્યારબાદ તમે એક સાથે બધું તેની સાથે કરી શકો વાંધો પડવાનો નથી અને તેની સાથે તમે સરળતાથી કરી શકો છો

પરંતુ હું તો તમને માત્ર એટલું શું કામ કરવું જોઈએ પહેલી વસ્તુ કહે છે કે કોઈ સર્વિસ માટે કોઈ છોકરીઓ લઈ શકો છો અને તેની સાથે તમે ઘણી બધી મજા લઇ શકો છો પરંતુ તમે લઈને આવો છો

ત્યારે તમે ઘણી બધી મજા લઇ શકો છો પરંતુ તમારા પ્રોડક્શન નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે જે છોકરી ને તમે લઈને આવો છો તેની સાથે તમારે પ્રોટેક્શન નો ઉપયોગ કરવાનો છે પરંતુ તેને કોઈ રોગ નથી તે પણ તમારે જોવું છે બીજી વસ્તુ પણ છે કે તમારા મિત્રને સુરો હોય અને તમારા મિત્રની ચામડી કેવી રીતે તમને ખ્યાલ હોતો નથી.

જ્યારે એક છોકરી ની અંદર બે પુરુષો બધું કરતા હોય છે ત્યારે તેમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવતી હોય છે પરંતુ જે વિડિયો છે તેની અંદર તમને ખબર પડતી હોતી નથી તે ઘણા બધા લોકો છે

જ્યારથી તમને ખબર પડતી નથી પરંતુ જ્યારે હકીકતની અંદર વાસ્તવિકતામાં તમે બધું કરવા માટે જતા હોવ છો ત્યારે તમને ઘણી બધી તકલીફ પડતી હોય છે એટલે હું તમને ક્યાં માગું છું કે તમારા મિત્રને તમે બધું કરી શકો છો પરંતુ તેમાં તમારે થોડું ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને ત્યારબાદ તમારે પગલા લેવા જોઈએ તો મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *