મારા દેવર અને મે પ્રોટેક્શન વગર મજા કરી હતી હવે મને પેટમાં દુખે છે હું શું કરું?

nation

પ્રશ્ન. મારા દેવર અને મે પ્રોટેક્શન વગર મજા કરી હતી હવે મને પેટમાં દુખે છે હું શું કરું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા દેવર અને તમે બંને પ્રોટેક્શન વગર મજા કરી લીધી હતી અને હવે તમને પેટમાં દુખે છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જણાવવા માગું છું એ ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જેવો સામાન્ય રીતે કોઈ પણ રીતે પ્રોટેક્શન વગર મજા કરી લેતા હોય છે અને ત્યારે તેઓને ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે

પરંતુ જ્યારે બધું થઈ જતું હોય છે અને તેવા સમયની અંદર થોડાક સમય બાદ તેઓને પેટમાં દુખતું હોય છે ત્યારે તેઓને એવો શક જતો હોય છે કે સામાન્ય રીતે મને કંઈ થયું ના હોય અથવા તો તેઓને પ્રેગનેટ ના થઈ ગયા હોય તો મને લાગતું હોય છે પરંતુ તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો તમારે ગભરાવાની કોઈપણ પ્રકારે જરૂર નથી

અને તમારા દેવરે પણ ગભરાવાની કોઈ પણ પ્રકારે જરૂર નથી સામાન્ય રીતે તમારે કરવાનું કંઈ નથી તમારી એક સામાન્ય રીતે દુકાને તમે જાઓ છો અને દુકાને પરથી તમારે મેડિકલમાં જશો એટલે તમને એક ટેસ્ટિંગ કરવાની કીટ આપવામાં આવશે અને તે ટેસ્ટ તમારે કરી લેવાનું છે તે પ્રેગનેન્સી નો ટેસ્ટ હશે અને તે તમે કરો છો

તો તેની અંદર તમને ખબર પડી જશે કે તમને શું થયેલું છે અને શું કામ તમે પેટમાં દુખી રહેવું છે જો તેની અંદર રીઝલ્ટ ની અંદર આવે છે કે તમને જો પ્રેગનેટ છોડો તમે હકીકતમાં છો અને તમને ત્યારબાદ તમારે ઘણી બધી ઘોડી પણ લેવી પડશે અને ડોક્ટરને પણ બતાવવું પડશે પરંતુ એવું કંઈ નથી તો તમે ફ્રી છો.

પ્રશ્ન. મને મારી આસિસ્ટન્ટ ની સાથે સંબંધ બાંધતા વર્ષ થયું અને શું હું તેની સાથે લગ્ન કરી શકું?

તમે કહી રહ્યા છો કે તમારી આસિસ્ટન્ટની સાથે તમને સંબંધ માનતા વર્ષ થઈ ગયું છે અને હવે તમારે તેની સાથે લગ્ન કરવા હોય તો તમે કરી શકો કે એમ તો તમને માત્ર એટલું જણાવવા માંગુ છું કે સામાન્ય રીતે આજે અમારી કોલમ છે તેની અંદર અમે તમને માત્ર ને માત્ર બીજા છે સંબંધ હોય છે તેની વિશે વાત કરતા હોઈએ છીએ પરંતુ તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારે લગ્ન કરવું છે

તો તેની માટે હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માંગુ છું કે તમારી ઉપર તે આધાર રાખે છે તમે તમારી આસિસ્ટન્ટની સાથે સંબંધ માનતા વર્ષ થઈ ગયું અને તમને તેમની સાથે ફાવતું અને તમને લાગતું હોય તો હું તમને શાંતિથી રાખી શકે છે અને તેઓ તમારી બધી ચર્ચાઓ છે અને સારી રીતે ઇચ્છાઓને પણ પૂરી કરી શકે છે તો તમે તેમની સાથે લગ્ન કરી શકો છો અને શાંતિથી તમારું જીવન વિતાવી શકો છો

પરંતુ જો તમને એવું લાગતું હોય કે તમને તેની સાથે અથવા તો એવું લાગતું કે તેમની સાથે તમને મજા આવવાની નથી તો તેમાં તમે વિચારી શકો છો અને થોડાક વિચારણા બાદ તમે લગ્ન કરી શકો છો આવું તમે કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંચવામાં નથી પરંતુ તમે તેવું કરતા નથી અને સંબંધમાં તમને વર્ષ થઈ ગઈ હોય તો પણ તમારે લગ્ન ન કરવા જેવી પરંતુ આ તમને લાગતું હોય કે હવે તમે એક બીજા વગર રહી શકતા નથી જરૂરથી તમારે લગ્ન કરવા જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *