મારા બોસ મને કહે છે કે હું ફક્ત તને જ પ્રેમ કરું છું પણ એ તો ઓફિસની બધીજ છોકરીઓને આવું કહીને બધું કરે છે હું શું કરું

about

મારું નામ વિનિત છે મારી ઉંમર 22 વર્ષની છે અને હું કોલેજમાં અભ્યાસ કરું છું અને મારી એક બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે તેનું નામ હીના છે અને અમે નાનપણથી મોટા થયા છીએ

તેથી એમને એકબીજા સાથે ફ્રેન્ડશીપ રાખો ખૂબ જ ગમે છે પરંતુ હિનાની નાની બહેન ટીના હવે મોટી થઈ જશે અને તે ખૂબ જ સુંદર દેખાય છે અને જો ત્યારે મને જેવું ન થાય તેવું મને ટીના ને જોઈને એ થાય છે

અને મને એવું થાય છે કે હવે બસ મારે આની સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધવો છે પરંતુ કઈ રીતે પછી એક દિવસ મેં હીનાના કામથી તેને મારા ઘરે બોલાવી અને તેને કહ્યું કે જો આ વસ્તુ તારે છે ને હીનાને આપી દેવાની છે અને પછી મેં તેને કહ્યું કે તું તો આહિર આપી દેશે પરંતુ તું તો મારી સાથે થોડીવાર બેસ અને પછી તે મારી સાથે બેઠી અને પછી મેં તેને કહ્યું કે તારો કોઈ ફ્રેન્ડ છે

અને એવી રીતે વાત મને વાતમાં મીટીંગ બધી વાત પૂછી લીધી અને પછી તે પણ કહેતી હતી કે હા મેં આજ સુધી કોઈ સાથે કર્યું નથી પરંતુ મને જો કોઈ એવું હોય અને મને કોઈ પૂછી લે કે જો તારે મારી સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધવા છે

તો હું તેને ચોક્કસથી હા કહી દઉં અને તેની સાથે બધું કરી લો અને જ્યારે તેમ મારી ફ્રેન્ડની બહેને મને આવું કહ્યું એટલે મને ખૂબ જ મજા આવી ગઈ અને મેં તેને કહ્યું કે આજે મારા ઘરે કોઈ નથી અને મને પણ તારી સાથે કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે

તો જો તું હા પાડે તો આપણે આગળ વધીએ અને મને મારી ફ્રેન્ડની બહેને હા કહી દીધું અને જ્યારે મને ટીનાએ હા કહ્યું એટલે મેં તેને મારા બેડરૂમની અંદર લઈ ગયો અને મેં તેના કપડા કાઢ્યા અને જ્યારે તેને તેના કપડા કાઢ્યા

એટલે મેં તેને માટે જણાવ્યું અને તે વાક્ય વળી એટલે મેં તેને પાછળથી ઠોકવા લાગ્યો અને પછી તે કહેતી હતી કે તું ખૂબ જ સરસ રીતે મળે ઠોકે છે મને ખૂબ જ મજા આવે છે અને મને વિશ્વાસ છે કે આવી રીતે તું મને જ્યારે તારો ઘરે કોઈ ન હશે ત્યારે તો મને બોલાવતો રહેશે અને મને પણ તારી સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવે છે

એમ કરીને ટીના તો મને કહ્યું હવે થોડીવાર માટે ઊભો રહે અને પછી જ્યારે તેઓ ભરાયો એટલે મેં તેના બેડ ઉપર સૂઈ ગયા અને મારા બંને પહોળા કરી લીધા અને પછી જ્યારે મેં મારા બંને પગ પહોળા કર્યા

અને મેં તેને કહ્યું કે હવે તું મારી અંદર નાખ અને તેને જે નાખ્યું છે અને તે તો મજાક ખુબ જ સરસ હતી અને પછી જ્યારે તેની સાથે કરતા કરતા ચાર કલાક થઈ ગઈ તેનું ખબર જ ન રહે અને પછી તેનું નીકળી ગયું અને તે કહેતો હતો કે મને તારી સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *