મારા ભાભી સાથે જ્યારે હું સં-બંધ બાંધી રહ્યો હતો ત્યારે મારું બધું પાણી તેમની અંદર નીકળી ગયું હવે હું શું કરું?

nation

પ્રશ્ન. મારા ભાભી સાથે જ્યારે હું સંબંધ બાંધી રહ્યો હતો ત્યારે મારું બધું પાણી તેમની અંદર નીકળી ગયું હવે હું શું કરું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા ભાભી સાથે જ્યારે તમે સંબંધ બાંધી રહ્યા હતા તેવા સમયની અંદર તમારો બધું પાણી તમારા ભાભી ની અંદર નીકળી ગયું અને તેનાથી તમને ખૂબ જ ડર લાગે છે તો હવે તમે શું કરી શકો તો હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે તમારે પહેલા તો એ જોવાનું છે કે તમે જ્યારે સંબંધ બાંધી રહ્યા હતા

ત્યારે શું તમે કોઈ પ્રોટેક્શન નો ઉપયોગ કરેલો હતો તમારા ભાભી એ પ્રોટેક્શન નો ઉપયોગ કરીએ તો ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે કોઈ વ્યક્તિ હોય છે તો પુરુષો પ્રોટેક્શન નો ઉપયોગ કરતા ભૂલી જતા હોય છે પરંતુ જે સ્ત્રી હોય છે જે રેગ્યુલર હોય છે અને તેઓને બધું કરવા માટે જોતું હોય છે તે લોકો ફિમેલ પ્રોડક્શન નો યુઝ કરતા હોય છે

અને જેના કારણે તમને કોઈ સમસ્યાઓ આવતી નથી પરંતુ તે જે સ્ત્રી હોય છે તે અંદર જતું નથી અને બધું કામ થઈ જતું હોય છે તો શું તેમના ઉપયોગ કરેલો હતો તે તમારે પૂછવાની જરૂર છે અને જો તમને લાગે છે કે તેમણે તેનો ઉપયોગ કરેલો મોટો અને તેઓ તમને જણાવે છે કે નહીં તમને કે તેનો ઉપયોગ સમયની અંદર તમારા ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી પાસે જઈ શકો છો અને આની માટે સલાહ લઈ શકો છો.

પ્રશ્ન. મારા સસરા હવે મને પહેલા જેવી મજા આપી શકતા નથી મારે શું કરવું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા સસરા હવે તમને પહેલા જેવી મજા આપી શકતા નથી જેનાથી તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માગું છું કે તમારા સસરા જો તમને પહેલા જેવી મજા ન આપી શકતા હોય તો તમારે તમારા સસરાને ડોક્ટર પાસે લઈ જવા પડે અને બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમે તમારા સાથે જ્યારે આવું બધું કરો છો

ત્યારે જો તેની વાત તમારા પતિને ખબર પડે છે તો તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે જેના કારણે તમારે આ વસ્તુ વિચારવાની સખત જરૂર છે તમારા સસરા તમને પહેલા જેવી મજા નથી આપી શકતા જેનું કારણે હોઈ શકે કે તેઓની ઉંમર તેઓની ઉંમર વધી ચૂકી છે તો તેના કારણે તેઓ તમને મજા નહીં આપી શકતા હોય

જેના કારણે હવે તમારે પતિ સાથે મજા લેવી પડે તેવું મારું માનવું છે અને તમારા પતિ તમને જો મજા ન આપી શકતા હોય તો તેમની માટે ઘણી બધી દવા ઉપલબ્ધ છે પરંતુ તમારા સસરા આ બધી દવાઓ લે છે તેવા સમયની અંદર તેમને સાઇડ ઇફેક્ટ બીજું કંઈ મળવાનું નથી એટલે હવે તમારે તેમને મૂકી દેવા પડે નહીંતર તમારા સસરા ની જિંદગી ખતરામાં છે તેવું મને લાગે છે.

બાકી તો તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે શું કરવા માંગો છો તમને તેઓ પહેલા જેવી મજા ના આપી શકતા હોય તો તમે તેમને મૂકી શકો છો તેમની સાથે વાત કરી શકો છો એ તમને આવા પ્રકારની સમસ્યાઓ છે અને તમે ત્યારબાદ તેમને મૂકી શકો છો તેવું મારું માનવું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *