મારાં ભાભી દરરોજ મને બોલાવીને મને મજા આપે છે પણ એક દિવસ મારા મોટાભાઈ અચાનક બપોરે આવી ગયા અને અમને…

about

પ્રશ્ન. મારાં ભાભી દરરોજ મને બોલાવીને મને મજા આપે છે મને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

તમને બોલાવે છે અને ત્યારબાદ તમને ખૂબ જ મજા આપે છે પરંતુ તેનાથી તમને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે કે કેમ તો હું તમને માગું છું કે તેનાથી તમને આમ તો કોઈ પણ પ્રકારે થવાની નથી

પરંતુ તમારી તે વસ્તુ જોવી પડે છે કે તમારા જે ભાભી છે તેના લગ્ન થઈ ગયા છે અથવા તો તમારા લગ્ન કર્યા છે કે બાકી છે તમારી કરતાં તમે તમારા ભાભી કરતાં નાના છો જેના કારણે તમારે લગ્ન નહીં થાય તેવું માનું છું અને તમે કુંવારા છો અને તમારા ભાભી પાસે તમે જાવ છો તો તમે બધું કરી શકો છો તમે વાંધો નથી પણ જો તમે કરી રહ્યા છો કે તમારા ભાભી જે છે

તે તમને બોલાવે છે કે તેમના લગ્ન થઈ ગયા હશે ત્યારબાદ તમે તેનું વાપી કેતા હશો અથવા તો તમારી બાજુમાં કોઈ પણ હશે તેને તમે ભાભી કહેતા હશો તેવું માનું છું પરંતુ હું તો તમને માત્ર ડબ્બા માંગું છું કે

તે વસ્તુ તમે કરી શકતા નથી તમે દર વખતે આપતા હોય તો તમારે મજા લઈ લેવી જોઈએ તેમાં કોઈ પણ વધારે વાંધો નથી પરંતુ તેનાથી પણ તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થવાની સંભાવનાઓ તો રહેતો હોય છે સામાન્ય રીતે સામાજિક સમસ્યા તમને વધુ થઈ શકે છે અને બીજી વખતે પણ તમારા ભાભી તમને તેની સાથે ત્યારબાદ મજા આવે છે તો પછી જે આગળ જરા કોઈ સ્ત્રી આવશે કે જે તમારી ઉંમરની હશે તો તેની સાથે તમે મજા નહીં કરી શકો.

પ્રશ્ન. શું એનર્જી વાળી ગોળીઓ ખાઈને છોકરી સાથે મજા માણવાથી ફાયદો થઈ શકે?

છોકરીઓ સાથે બધું કરવામાં આવે તો તેવા સમયની અંદર તમને કોઈ મજા પડી શકે કે કેમ તો હું તમને એવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી મજા મળી શકે છે અને સામાન્ય હોય છે તે તમે ખાવ છો તે સમયની અંદર તમારી અંદર એનર્જી આવી જતી હોય છે અને ત્યારબાદ તમે ખૂબ જ મજા કરી શકતા ઓછો પરંતુ તમને માત્ર એટલું જ કહેવા માગું છું

કે એનર્જી વાળી તમે શું કામ કરી રહ્યા છો ત્યારે તે સમયે ઘણું બધું ફાયદો થઈ શકે છે બીજી વસ્તુ પણ છે તમારે એક વસ્તુ વિચારવી જોઈ શકે જ્યારે તમે બધું કરવા માટે જાઓ છો તેવા સમયની અંદર એક વસ્તુ વિચારવી પડશે એક વસ્તુ માત્રને માત્ર તમારે એટલી વિચારવાની છે તમે મજા તો લેવા માંગો છો પરંતુ તે કેટલા સમય માટે તમે કરો છો

જ્યારે તમે બે મહિના સુધી કે કરેલું હતું નથી અને ત્યારબાદ તમે બધું કરવા માટે જતા ત્યારબાદ શું કરી શકો છો તેનો ઉપયોગ કરવા લાગો છો તો તેવા સમયની અંદર તમારું નેચરલી જે બનતું હશે તે નહીં બને અને જેના કારણે તમને ઘણી બધી સમસ્યા થઈ હશે. એટલે તમારે બધી વસ્તુ કરવી હોય તો છોકરી સાથે ખાવાથી પણ તમે મજા કરી શકો છો

કે મેં તમને કોઈ પણ પ્રકાર નોંધવામાં નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકો છો એટલે પ્લીઝ તમે ખાવ છો તમે કોઈ પણ પ્રકાર વાંધો નહીં પડે અને તમે સરળતાથી વધુ કરી શકશો એટલે તેને મજા માણવાથી તમને કોઈ ફાયદો થવાનો નથી એટલે તમારે તેને ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *