મારા બંને બોયફ્રેન્ડ એકસાથે આવ્યા અને મને વાંકી વાળીને બંને એ મારી સાથે એકસાથે મજા લીધી.

nation

મારું નામ વૈશાલી છે મારી ઉંમર 26 વર્ષની છે અને હાલુ કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું કોલેજની અંદર મેં બે બોયફ્રેન્ડ બનાવેલા છે અને તે ખૂબ જ સરસ લાગે છે સામાન્ય રીતે મારા જે બંને બોયફ્રેન્ડ છે એકબીજાના મિત્ર પણ છે એટલે તેઓને મારી વિશે ખબર છે તેઓની સાથે મને ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે તમને ખૂબ ધ્યાન રાખે છે

અને જેના કારણે મને તેઓની સાથે ખૂબ જ ગમતું હોય છે એક વખત સરસ લાગે છે અને તેઓ સામાન્ય રીતે જેકેટ પહેરીને આવતા હોય છે ત્યારે ખૂબ જ સરસ લાગતા હોય છે તેઓને તેઓ છે કે મને હોટલમાં લઈ જવું અને મારી સાથે બધું કરવા પડે તો અવારનવાર મારી સાથે બધું કરતા હોતા નથી અને કે તે લોકોને એવું માનવું છે કે અમારે તારી સાથે સમય વિતાવો છે

અને તેઓ મારી સાથે સમય વિતાવતા હોય છે અને મને પણ તેમની સાથે ખૂબ જ મજા આવતી હોય તે સામાન્ય રીતે તેમની સાથે મજા તો આવતી હોય છે પરંતુ હવે મને એવું લાગતું હતું કે મારે તેમની સાથે બધું કરવું જોઈએ સામને રીતે મારી ઘણી બધી બહેનપણીઓ હતી અને તેઓની પણ ઘણા બધા બોયફ્રેન્ડ હતા તો તે લોકો સમજી જાત તેઓની સાથે બધું કરવા માટે જતા હતા

ને તે મને ખૂબ જ મજા આવતી હતી કે જ્યારે બધું કરવાનું હોય ત્યારે ખૂબ જ મજા આવે છે પરંતુ મને તો તે સુખ મળેલું નહોતું કારણ કે મારી સાથે એવું કરતા પરંતુ ત્યારબાદ બોલાવ્યા અને મેં તેને કહ્યું કે મારી સાથે બધું કરવું છે

તને તું પણ મારી સાથે બધું કરે તો મને ખૂબ જ મજા આવવાની છે એટલે તેને મને કહ્યું કે હા જો તને બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા હોય તો મને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નથી અને હું તારી સાથે બધું કરી શકું છું અને પછી તો શું હતું મેં તેને કહ્યું કે હા મારી તારી સાથે બધું કરવું છે પરંતુ તેણે મને એવી જીત પકડીને કહ્યું કે હું તો તારી સાથે બધું કરીશ તને મને કોઈ વાંધો નથી

પરંતુ તારે મારા મિત્રને પણ સાથે લઈ જવું પડશે એટલે કે અમે બંને મિત્રો ભેગા આવીશ અને ત્યારબાદ અમે બંને તને એક સાથે બધું કરીશ મને તારે મજા લેવી પડશે લે મેં તેને કહ્યું કે આવી વસ્તુ તમારા મત મુજબ ના કરે પરંતુ કે હા તું એવું કરવા માટે માંગતી હોય તો હું તારી સાથે બધું આવી શકું છું અને તારી સાથે બધું કરી શકું છું પરંતુ પછી તો શું હતું મેં તને હા પાડી દીધી

અને તે બંને મારી પાસે આવ્યા અને મારી પાસે આવ્યા અને મને હોટલની અંદર લઈ ગયા જ્યારે તેઓ મને હોટલ રૂમની અંદર લઈ ગયા હતા ત્યારે મને ખબર લાગી રહ્યો હતો કે તે મારી સાથે શું પરંતુ જ્યારે હોટલ રૂમ ની અંદર ગયા અને તેઓની સાથે બધું કરવાનું મેં ચાલુ કર્યું ત્યારે મને ખૂબ જ મજા આવી ગઈ અને તે બંને મને ત્રણ કલાક સુધી એક સાથે ભારે મજા આપી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *