મારા બંને બોયફ્રેન્ડ ને હોટેલ રૂમ માં લઇ જઇને એક સાથે મજા આપી.

about

મારું નામ મોહિની છે અને મારી ઉંમર 25 વર્ષની છે હું કોલેજમાં અભ્યાસ કરું છું અને કોલેજમાં મારા બે બોયફ્રેન્ડ છે અને તે બંને મારા બોયફ્રેન્ડ ને ખબર છે કે તે એક સાથે બે બોયફ્રેન્ડ રાખે છે

અંતિમ બિંદુથી કંઈ જ વાંધો ન હતો તેથી તેઓ એકબીજા સાથે રહેતા હતા અને હું પણ તેમની સાથે એક સાથે રહેતી હતી પરંતુ ઘણી વખત અમે બધું તો કર્યું છે પરંતુ મેં બંને સાથે વાળા બન્યા હતા

પરંતુ મેં કોઈ દિવસ એવું વિચારે ન હતું કે મેં એક સાથે બંને સાથે મજા માણેશ પરંતુ એક દિવસ એવો આવ્યો કે મેં બંનેને એક સાથે એક હોટલમાં બોલાવ્યા હતા અને તે બંને પણ આવી ગયા મને એવું હતું

કે બેમાંથી એક તો નહીં જ આવશે પરંતુ તે બંને તેરી વસે આવી ગયા અને પછી મેં તે બંનેને હોટેલ ના રૂમમાં લઈ ગઈ અને પછી અમે બધા બેઠા હતા અને ત્યાં તે બંનેને કહ્યું કે મારે તો તમારા બંને સાથે એક સાથે બધું કરવાની ઈચ્છા છે

જો તમારી હા હોય તો બધું અત્યારે જ કરવું છે અને પછી તે બંને પણ કહી દીધું અને પછી મેં તો તેમને કહ્યું કે જો તમારે જે કરવું હોય તો તમે બંને વચ્ચે ઝઘડો ન થવો જોઈએ કારણ કે મને તમારા બંને સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવે છે

અને તે બંને પણ માની ગયા તે બંને પોતપોતાના કપડા કાઢી નાખ્યા ને પછી મેં તમને મુખમૈથુન કરાવવા લાગે અને વારાફરતી તે બંને પોતપોતાના ને મારા મોઢામાં નાખતા હતા અને મજામાં હતા અને પછી મને ઊંચકીને તે બંને બેડ ઉપર સુવડાવી દીધી

અને પછી વારાફરતી આખા શરીર ઉપર હાથ ફેરવતા હતા જેમ જેમ હાથ ફેરવતા હતા તેમ તેમજ આવતી હતી એક જેમાં બોયફ્રેન્ડ હતો તે મારા ઉપરના બંને જે બોલ હતા તે ને ચૂસતો હતો અને એ કે મારા બંને પર પહોળા કરાવ્યા અને પછી જે મારી ગુફા હતું તેને ચાટવા લાગ્યો અને પછી મને મજા કરાવવા લાગ્યો અને પછી વારાફરતી વાળ તેઓ બંને એવું કરવા લાગ્યા

અને પછી તેઓએ કહ્યું કે આ બધું તો ઠીક છે અને અમે તારી સાથે કરેલું પણ અમારે એવી ઈચ્છા છે કે એક સાથે અમે બંને તારી અંદર લાગશે અને મેં તો ભાવ વિચારવા પડી ગઈ કે આ બંને એક સાથે કેવી રીતે નાખશે અને મેં તો તેમને કહી દીધું કે નહીં આવતો શક્ય નથી મારી પાસે એક જ જગ્યા છે અને હું વારાફરતી તમને બંનેને લાગવાની જ પરંતુ તેઓ તો માન્ય નહીં

અને પછી તેનો એક પહેલા તો નીચે સૂઈ ગયો અને પછી મેં તેની ઉપર સૂઈ ગઈ અને તેને તેનું મારી અંદર નાખી દીધો એક મારી ઉપર બેઠો હતો અને ત્યારે પણ પાછળની સાઈડ એ લખ્યું અને તે બંને એક સાથે મારી સાથે કરતા હતા મને તે કરવાની ખૂબ જ મજા આવી અને પછી ક્યારે કરતા કરતા તે બંનેનું નીકળી ગયું ટીની અમને ખબર જ ન કરી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *