મારા બંને બોયફ્રેન્ડ એકસાથે મારી સાથે ચ પા ચ પી બોલાવવા માંગે છે મારે શું કરવું?

about

પ્રશ્ન. મને મારા માસી સાથે હવે સંબંધ બાંધવામાં ખૂબ જ કંટાળો આવે છે મારે શું કરવું?

તમે પૂછી લેજો કે તમારા માસી સબંધ બાંધવામાં તમને ખૂબ જ કંટાળો આવે છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌ પ્રથમ હું તમને માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો

સામાન્ય રીતે તમે કહી રહ્યા છો કે તમારા માટે સાથે સાથે તમે આ બધી વસ્તુ કરો છો તો તે વસ્તુ સ્વતંત્ર હું મને લાગે છે કારણ કે તમારા માસી સાથે તમારે આ બધી વસ્તુ ન કરવી જોઈએ કારણ કે આ વસ્તુ તમે કરો છો તો તે વસ્તુ ખોટી છે પરંતુ હવે તમે કરી રહ્યા છો તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તમને કંટાળો આવતો હોય તો તમારે તમારા માસીને મૂકી દેવા જોઈએ

તમે આ વસ્તુ કરો છો તો કોઈ પણ પ્રકારે તમને વાંધો પડવાનો નથી અને તમારા માસીને પણ વાંધો નહીં પડે પરંતુ તમારે તમને સમજાવવા પડશે અને તમારે તમને કહેવું પણ પડશે કે એવું તો કહ્યું કારણ કે જેના કારણે તમને મજા નથી આવતી અને તમારે તે પણ હવે જાણવું પડશે કે તમને મજા કેમ નથી આવી તમને જે કારણથી મજા નથી આવી જોજે કારણ સોલ્યુશન થઈ શકે તેમ હોય

તો ત્યારબાદ તમે સોલ્યુશન કરો અને ત્યારબાદ બધું કરવા માટે જવું પરંતુ ત્યારબાદ તે વસ્તુ સોલ થઈ શકે તેમ નથી તમારે કંટાળો લાવવાની જરૂર નથી. તમે સિમ્પલ રીતે બધું કરી શકો છો અને તેમાં પ્રકારે વાંધો પડવાનો નથી એટલે તમારે એ વસ્તુ જોવી પડશે ને તમને કંટાળો આવતો હોય તો તમે તે વસ્તુ મૂકી પણ શકો છો મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. મારા બંને બોયફ્રેન્ડ એકસાથે મારી સાથે ચ પા ચ પી બોલાવવા માંગે છે મારે શું કરવું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારા જે બંને બોયફ્રેન્ડ છે તે એક સાથે તમારી સાથે બધું કરવા માટે માંગે છે તો તેની માટે સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો સામાન્ય રીતે તમારે સાથે આ બધું કરવા માંગતો હોય તો પહેલા તો તમારી સહમતિ હોવી જોઈએ અને બીજી વસ્તુ એ છે કે તમે કુદ કરી રહ્યા છો કે તમે બે બે રાખો છો તેનો મતલબ એવો છે

કે તે બંનેને ખબર પણ છે કે તમે બંને રાખો છો તો તેવા સમયની અંદર તમે કંઈ પણ કરી શકતા નથી સામાન્ય રીતે તમે તેમની સાથે સામાન્ય વાતચીત કરી શકો છો અને તમે તેમને જણાવી શકો છો કે તમે કેવી રીતે બધું કરી શકો છો. સામાન્ય રીતે તમે પહેલા વાતચીત કરો છો અને વાતચીત બાદ તમે બધું કરો છો તો તેમાં તમને કોઈપણ પ્રકારનો વાંધો પડવાનો નથી અને બીજી વસ્તુ છે

કે જ્યારે તમે બધી વસ્તુ કરતા ઓછો ત્યારે ત્યાં સમય જેવો છે તે થોડો અલગ પડી જતો હોય છે બની શકે કે તમને વધારે મજા ન આવતી હોય અથવા તો એવું પણ બની શકે કે તમને કંટાળો આવતો હોય તો બની શકે કે તમે સહન પણ ન કરી શકો

તો સેવા સમયની અંદર તમારે બધું તેમને કરવા દેવું પડશે કારણ કે તેઓ તમારી સાથે છે અને તમારે તેઓને નહીં કરવા દો તો તેઓને પણ ઘણું બધું કંટાળો આવશે એટલે તમારે વિચારીને બધા પગલાં ભરવા જોઇએ તમને લાગતું હોય કે તમે બંનેને સંભાળી શકો છો અને બધું કરી શકો છો તો તમારે કરવું જોઈએ તેમાં કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *