મારા ભાભીએ મને તેમના રૂમમાં બોલાવ્યો અને ગંદા વિડિયો બતાવીને મારી સાથે….

nation

મારું નામ ભાવિન છે મારી ઉંમર 30 વર્ષની છે અને હજુ સુધી મારા લગ્ન થયા નથી. મારા એક દૂરના ભાભી છે તે અત્યારે થોડા કામ થી મારા ઘરે આવ્યા છે તેઓનું કામ લગભગ એક મહિના સુધી ચાલવાનું છે તેઓ એકલા આવ્યા છે

અને મારી પણ ઉંમર થઈ ચૂકી છે તેથી સ્વાભાવિક છે કે થોડું ઘણું તો એવું રહેવાનું છે એક વખત હું રાતના હાથ લાડી ચલાવતો હતો અને ત્યાં ભાભી મને જોઈ ગયા કહેતા ગયા કે ભાવિન ભાઈ મારો ઉપર છે અને ત્યાંથી અવાજ પણ બહાર જાય એવી જગ્યા નથી તેથી તમે ઉપર આવો મારે થોડું કામ છે એમ કહી ભાભી જતા રહ્યા

અને પછી હું દસ મિનિટ પછી ઉપર ગયો અને ત્યાં જોયું તો ભાભી બ્લેન્કેટ ઓઢીને પોતાનો મોબાઈલ જોતા હતા અને મને કહેવા લાગ્યા કે બધા કપડા કાઢી નાખો એટલે મેં મારા બધા કપડા કાઢી નાખ્યા અને પછી હું પણ તેમની સાથે તેમના બ્લેન્કેટના સુઈ ગયા અને જોયું તો ભાભી તેમના મોબાઈલમાં ગંદા વિડીયો જોતા હતા અને ભાભી એ કહ્યું આ વેબસાઈટ તમને મારા ગયા પછી ખૂબ જ કામમાં આવશે

અને તેઓ બધી સારી સારી વેબસાઈટ મને કહેવા લાગ્યા અને મને ખબર જ ન પડી કે તેઓએ વાત મને વાતમાં મારું પકડીને મોટું કરી લીધું હતું અને પછી તેમણે મારો હાથ તેમની પાસે મૂકી દીધો અને પછી કહેવા લાગ્યા મારું આખું શરીર તમારું જ છે તમે ચાહો તે કરી શકો

અને પછી મેં ભાભી સાથે આખી રાત ખૂબ જ મજા કરી અને પછી ભાભી કહેવા લાગ્યા કે ભાઈ હું જ્યારે કોલેજમાં હતી ત્યારે મેં ઘણા બધા સાથે સંબંધો બાંધ્યા છે પરંતુ તમારા જેવી મજા મને કોઈએ આપી નથી.

એમ કહી ભાભી તો કહેવા લાગ્યા કે ભાઈ એવું તો શું છે કે મને તમારી સાથે આટલી મજા આવે અને તમે જે મારી સાથે કર્યું તે તો જાણી સ્વર્ગની અનુભૂતિ હતી અને મને વિશ્વાસ છે કે તમને પણ મારી સાથે મજા આવી હશે ત્યાં તમે કહેવા લાગ્યો કે ભાભી આજ સુધી ફક્ત ને હાથ લારી જ ચલાવી છે મને આજ સુધી એવું કોઈ મળ્યું જ નથી

કે જેની સાથે હું શરીર સુખ મારી શકું તેથી હું રોજ રાતે હાથ લારી ચલાવતો હોઉં છું અને ત્યાં તો ભાભી કહેવા લાગ્યા કે હવે તમારે હાથ લાડી ચલાવવાની જરૂર નહીં પડે હવે હું તમારી સાથે છું હજુ તો એક મહિનો કરવાની છો અને મને આશા છે કે તમે મારી સાથે સુખની મજા લેશો.

અને મેં ભાભી ને હા પાડી દીધી અને પછી મેં ભાભીને એક સવાલ પૂછ્યો કે ભાભી તમે તો ફક્ત એક મહિનો જ અહીં છો ત્યાર પછી શું અને ભાભી તેનો જવાબ આપતા કહ્યું ત્યાર પછી પણ કામ અહીં ચાલવાનું છે તેથી હું અહીં આવતી રહીશ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *