માનસીના મમીએ પહેલા મારી સાથે શ-રીર-સુખ માણ્યું..આ જોઈ જતા માનસી પણ અમારી સાથે નિવસ્ત્ર થઇ

nation

પ્રશ્ન. મારી ઉંમર ૨૪ વર્ષની છે અને અત્યારથી મને ભાભીઓ સાથે સંબંધ બાંધવો ગમે છે તેનાથી મને ભવિષ્યમાં કોઈ ફાયદો થઈ શકે?

તમે કહી રહ્યા છો કે તમારી ઉંમર 24 વર્ષની છે અને તમને અત્યારથી ભાભી સાથે સંબંધમાં તો ખૂબ જ ગમે છે તેનાથી તમને શું ભવિષ્યમાં કોઈ ફાયદો કે તે કેમ તો હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માંગુ છું કે તેનાથી તમને કોઈ પણ પ્રકારે ફાયદો થવાનો નથી સામને રીતે હા તમને એક ફાયદો થઈ શકે છે કે તમે જ્યારે તેની સાથે બધું કરો છો

તેવા સમયની અંદર તમે ઘણો બધો અનુભવ લઈ શકો છો અને તે અનુભવ તમને આગળ જતા ઘણા બધા કામમાં આવી શકે છે સામાન્ય રીતે એવું કહી શકાય છે કે કોઈ સ્ત્રી હોય છે તેની સાથે તમે બધું કરો તેમાં તમને ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે અને શાંતિથી તેવું પણ કહી શકાય છે કે તેનાથી તમને ભવિષ્યમાં પણ ઘણા બધા ફાયદા થઈ શકતા હોય છે

પરંતુ તમે છોકરી ની અંદર તમને કોઈ પણ પ્રકારે મજા આવી શકતું નથી અને જેના કારણે ઘણી બધી સમસ્યાઓ જે છે તે તમને આવતી હોય છે જ્યારે ભાભી સાથે બધું કરો છો ત્યારે તેઓને અનુભવી છે

અને તેઓ અનુભવનું જે જ્ઞાન હોય છે તે તમને પણ મળતું હોય છે અને જેના કારણે તમને ફાયદો થતો હોય છે અને સામાન્ય રીતે જ્યારે નવી વખત બીજી વ્યક્તિ કોઈ સાથે કરવા માટે જાવ છું ત્યારે તમને ઘણો બધો ફાયદો મળતો હોય છે એટલે તમે તેમની સાથે બધું કરો છો તો તમને આ ફાયદો મળી રહે છે અને જેના કારણે ભવિષ્યમાં તમે ઘણો બધો ફાયદો થશે.

પ્રશ્ન. મને બે થી વધારે મર્દ ની સાથે સંબંધ બાંધવો ગમે છે મારે શું કરવું જોઈએ?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમને બે થી વધારે મર્દ ની સાથે સંબંધ બાંધવો ગમે છે ને તેની માટે તમારે શું કરવું જોઈએ તો સૌપ્રથમ હું તમને માત્ર એટલું જણાવવા માંગુ છું કે તમે આવી બધી વસ્તુ કરવા માટે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો સામાન્ય રીતે હું તમને માત્ર એટલું જ જાણવા માગું છું કે તમે બેથી વધારે લોકો સાથે બધું કરવા માંગતો હતો તે તમે કરી શકો છો

કે તમારી પર્સનલ ચોઇસ છે અને તેમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ પણ કાંઈ કહેવાનું પરંતુ તમારે એ વસ્તુ વિચારવી જોઈએ કે જ્યારે તમે આ બધી વસ્તુ કરો છો ત્યારે તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે તમે આવી બધી વસ્તુ કરો છો ત્યારે તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ હેઠળ એવું કહી શકાય કે તમે પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે સામાન્ય રીતે સામે વાળો જે વ્યક્તિ છે

તે તમને સાંભળતો નથી અથવા તો તમને સાંભળ્યા વગર અને તમને જે મજા જોઈએ છે તેથી આપતો તો તેમાં તમને ઘણી બધી સમસ્યા થઈ શકે છે એટલે તમારે તે વસ્તુ વિચારવી જોઈએ અને સામાન્ય રીતે જ્યારે આવું થાય છે

ત્યારે તમારે જે એમ કહી શકાય કે તમારી જે ફીલિંગ હશે તે પણ તમને આવવાની નથી અને સામાન્ય રીતે તમે જે મજા લેવું માંગો છો તે તમને બે વ્યક્તિઓમાં પણ નથી પરંતુ હવે તમે કહી રહ્યા છો કે તમને બે થી વધારે મતની સાથે મજા આવે છે તો તે તમારો પ્રશ્ન છે ને તમે બધી વસ્તુ કરી શકો છો તેમાં તમને કોઈપણ વ્યક્તિ રોકવાનું નથી એટલે તમે આ વસ્તુ કરો છો તો તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નહીં આવે તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *