માનસી મને કોલેજ પરથી ઑયોમાં લઈ ગઈ અને ત્યાં જઈને તેણે મને કહ્યું કે પુરુષ વગર હું અધૂરી છું તું મારી માથે ચડી જા.

nation

મારું નામ વિકાસ છે મારી ઉંમર 24 વર્ષની છે મારી કોલેજની મારી ફ્રેન્ડ માનસી 23 વર્ષની છે તે મારી ખાસ મિત્ર છે અમે બંને ઘણા વર્ષોથી એકબીજાને ઓળખીએ છીએ અને કોલેજ પણ આવવા જવાનું એક સાથે જ થતું હોય છે

પરંતુ મને ખબર ન હતી કે માનસી આવી હશે પરંતુ મને એ જાણીને આનંદ થયો કે માનસી એક છોકરી થઈને મને આ વાત કહી ગઈ અને હું એક છોકરો થઈને મારી જે ઈચ્છા હતી તે હું માનસીને કહી ન શક્યો.

હું અને માનસી બંને કોલેજના છેલ્લા વર્ષનો અભ્યાસ કરતા હતા અને હવે કોલેજ પૂર્ણ થવા આવી હતી અને એક દિવસ માનસીને ખબર નહિ શું થયું કે તેને મને ફોન કરીને જણાવ્યું કે વિકાસ કાલે તું કાળા કલરના કપડા પહેરીને આવજે અને તેણે મને કહ્યું કે કાલે કોલેજના ગેટ પર સવારે 9:00 કલાકે ઉભો રહેજે મારે તારું એક કામ છે અને હું બીજે દિવસે સવારે 9:00 વાગે કોલેજના ગેટ ઉપર ઉભો હતો

અને હું માનસીની રાહ જોતો હતો 9:00 વાગ્યા ત્યાં તો માનસી તેની ગાડી લઈને આવી અને મને કહ્યું વિકાસ ફટાફટ ગાડી પર બેસી જા મારે તારું એક કામ છે અને હું પૂછું કે ક્યાં શું કામ છે ક્યાં જઈએ છીએ પરંતુ તેની પાસે કઈ જવાબ ન હતો

અને પછી તે મને ઓયો માં લઈ ગઈ અને માનસીને મેં કહ્યું માનસી આ બધું શું છે કેમ અહીંયા તું મને લાવી અને માનસી એ કહ્યું વિકાસ બસ ચૂપચાપ તું મારી સાથે અંદર ચાલ મારે તારી સાથે વાત કરવાની છે

અને પછી માનસી મારો હાથ ખેંચીને મને અંદર રૂમમાં લઈ ગઈ અને પછી તે તો સીધી મને એક રૂમમાં લઈ ગઈ ત્યાં મને બેસાડ્યો અને તે પણ બેઠી. તે કહેવા લાગી કે જો વિકાસ મને તારી સાથે શરીર સુખ માણવાની ખૂબ જ ઈચ્છા છે તેથી હું આજે તને ઓયોમાં લાવી છું. અને પછી તેણે મારી ટીશર્ટ કાઢી અને મારું પેન્ટ કાઢ્યું અને મારા ઉપર સુઈ ગઈ

અને કહેવા લાગી કે હું એક પુરુષ વગર અધુરી છું તેથી મને શરીર સુખની ખૂબ જ આવશ્યકતા લાગે છે મને તારી સાથે શરીર સુખ માણવાની ખૂબ જ ઈચ્છા છે અને મારી ઈચ્છા એ છે કે તું મને શરીર સુખ આપે

તેથી હું તને આજે ઓયોમાં લાવી છું. અને પછી તો મારી પણ ઈચ્છા થઈ ગઈ અને તે મને કહેવા લાગી કે તું મારા માથે ચડી જા કારણ કે હું તારા વગર અધુરી છું અને પછી અમે બંને શરીર સુખ માણ્યું

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *