મને સવાર ના પહોરમાં ઊઠીને તરત મારી પત્નીને મુખ મૈથુન કરાવવું ગમે છે તેનાથી તેને કોઈ સમસ્યા આવી શકે?

nation

પ્રશ્ન. મને રાત્રિમાં જમ્યા બાદ તરત સંબંધ બાંધવાનું મન થાય છે હું શું કરું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમને રાત્રિમાં જમ્યા બાદ તરત સંબંધ બાંધવાનું મન થતું હોય છે પરંતુ તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માગું છું કે તમે જ્યારે જમી લેતા આવો છો તેવા સમયની અંદર તમે સંબંધ બાંધો છો તો તમને ઘણા બધા પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે જેમ કે સામેવાળી જે વ્યક્તિ છે તેને પણ સામનો કરવો પડે છે

અને તમારે પણ સામનો કરવો પડતો હોય છે સામાન્ય રીતે રાત્રિમાં જમ્યા બાદ તમે સમજશો તો તેવા સમયની અંદર તમે જમી લીધું હોય છે અને જમવાના કારણે તમારું પેટ ફૂલ થઈ ગયું હશે અને આવા સમયની અંદર તમારું પેટ ફુલ હોય અને તમે વધુ કરો છો તો તેના કારણે તમને ઉલટી જેવું થઈ શકે છે તમને ઉપરથી સમસ્યા થઈ શકે છે

અને અનેક પ્રકારના અન્ય રોગો પણ થઈ શકે છે અને પેટને લગતા રોગો થવા સામાન્ય છે જેના કારણે તમારે કંઈ કરવાનું નથી તમે જમી લો છો ત્યારબાદ થોડા સમય ખમી જાઓ તમે ત્રણ કલાકથી ચાર કલાક સુધી ખમો અને ત્યાર બાદ તમારે જો કંઈ કરવું હોય તો તમે ત્યારબાદ બધું કરી શકો છો તમારે ગભરાવવાની તેની અંદર કોઈ જરૂર નથી.

પ્રશ્ન. મને સવાર ના પહોરમાં ઊઠીને તરત મારી પત્નીને મુખ મૈથુન કરાવવું ગમે છે તેનાથી તેને કોઈ સમસ્યા આવી શકે?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે સવારના પોરમાં ઉઠીને તમને તરત જ તમારી પત્ની પાસે મુખમૈથુન કરાવવું ગમતું હોય છે પરંતુ તેનાથી તમને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે કેમ તો હું તમને જણાવવા માગું છું કે તમે તમારી પત્ની સાથે બધું કરાવો છો તેમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા થવાની નથી પરંતુ હા તેને અવારનવાર ઘણા બધા પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે

જેમ કે તમે તને મૂકવી તો કરાવો છો તેવા સમયની અંદર તમારું ખૂબ જ મહત્વનું હોય છે સામાન્ય રીતે તમે રાત્રિના સમયમાં સુતા હોવ છો અને ઘણી બધી વખત તમે મૂત્ર માટે પણ ગયા છો આવા સમયની અંદર તમે સવારમાં ઉઠતા હોય તો તમારી પત્ની પાસે બધું કરાવો છો અને તમારી પત્ની તમારી સાથે બધું કરે પણ છે અને તેના કારણે તેને ઘણી બધી સમસ્યા આવી શકે છે

જેમ કે તમારું વાસી હશે તો તેના કારણે સૌપ્રથમ તમારે એક કામ કરવાનું છે તમારે સિમ્પલ રીતે પહેલા તો તમારો એ ભાગ ધોઈને આવવાનો છે સાફ સુથરો રાખવાનો છે અને ત્યારબાદ તમે તમારી પત્ની ને બધું કરવા કહી શકો છો

પરંતુ હા તમે એવું કંઈ કરતા નથી અને તમે સીધા તમારી પત્નીને બધું કરવા માટે જણાવો છો તો મારા માટે તે ખોટું હોઈ શકે એટલે તમારે તમારું ધ્યાન રાખવાનું છે અને તમારી પત્નીનું ધ્યાન રાખવા માટે તમારે સાફ રહેવું પડશે અને ઉઠતા તમે કરો છો તો તમને અનેક પ્રકારના સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *