મને સંબંધ બાંધવામાં અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે તેની માટે હું શું કરી શકું?

nation

પ્રશ્ન. મને હસ્તમૈથુન કરવાનો આમ તો કંટાળો આવે છે પરંતુ હવે મને આદત પડી ચૂકી છે હું શું કરું?

કે તમને હસ્તમૈથુન કરવાનું ખૂબ જ કંટાળો આવે છે પરંતુ હવે તમને આદત પડી ચૂકી છે તો તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માગું છું કે જે વસ્તુની આદત પડે છે તે વસ્તુ આપણને ગમતી હોતી નથી તો પણ ઘણી વખત છૂટતી હોતી નથી જેમ કે ઘણા બધા લોકો સિગરેટ પીવાની શરૂઆત કરે છે પરંતુ

ત્યારબાદ જે સિગરેટ મુકવાની હોય છે ત્યારે છૂટતી હોતી નથી અને જેના કારણે પ્રકારની સમસ્યાઓ થતી હોય છે તેવી રીતે પણ છે જો તમને અસ્મૈથુન કરવાનું ન છૂટું અને તમને આદત પડી ચૂકવી હોય તો તમારે સમજવાની જરૂર છે તમારે તમારા મનને સમજાવવાની જરૂર છે તમને જ્યારે જ્યારે પણ આવું બધું કરવાનું મન થાય છે

તો તમે બહાર રખડવા માટે અથવા તો ફરવા માટે જઈ શકો છો અથવા તો તમે મોબાઈલ ની અંદર બીજી કોઈ વસ્તુ જોઈ શકો છો અથવા રંજન લઈ શકો છો અને તમારી તમારા મનની અંદરથી તે વિચાર કાઢી નાખવાની જેના કારણે તમારી આદત જે છે તે ધીમે ધીમે છૂટી જશે અને તમને પણ ખૂબ જ મજા આવવા લાગશે અને તમારી આદત વગર પણ તમે પોતાનું જીવન શાંતિથી જીવી શકશો.

પ્રશ્ન. મને સંબંધ બાંધવામાં અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે તેની માટે હું શું કરી શકું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમને સંબંધોમાં અનેક પ્રકારની સમસ્યા ઊભી થતી હોય છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માગું છું કે તમને સંબંધ મને સમસ્યા ઊભી થતી હોય તો તમે મને પ્રકારે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો જેમ કે હું તમને જણાવવા માગું છું કે તમને કઈ સમસ્યા ઊભી થાય છે તે તમારે જાણવાની જરૂર છે

જો તમારું વહેલું નીકળી જતું હોય તો તેની માટે તમે ઘણા બધા પ્રકારની કેપ્સુલ લઈ શકો છો જે બધા ની અંદર ઉપલબ્ધ છે તે ડોક્ટર દ્વારા તમને સજેસ્ટ કરવામાં આવશે બીજી વસ્તુ છે કે જો તમે લાંબા સમય સુધી ટકી તો શકો છો પરંતુ તમને વધારે મજા નથી આવતી તો તેની માટે કામુકતા વધારવા માટેની કેટલીક કસરતો આવતી હોય છે કે તમે કરી શકો છો અને જેના કારણે તમને અનેક પ્રકારના ફાયદાઓ થવાના છે જેથી અમે સંબંધમાં તમે અનેક પ્રકારની સમસ્યા હોતી હોય તો તમે આ વસ્તુઓ કરી શકો છો

જેથી તમને પ્રકારના ફાયદા થાય બીજી વસ્તુ એ પણ જગ્યાએ જો તમને આ પ્રકારના ફાયદાઓ ન મળતા હોય અને તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવતી હોય તો તમે કસરત સામાન્ય રીતે કરવાનું ચાલુ રાખો તમે કસરત કરો છો તેના કારણે તમારા શરીરની અંદર લોહીનો પ્રભાવ હોત તો હોય છે અને જ્યારે તમારે શરીરની અંદર લોહીનો પ્રવાહ વધતો હોય છે ત્યારે તમને આ બધી વસ્તુઓ કરવામાં પણ ખૂબ જ મજા આવી જતી હોય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *