મને રાત્રિમાં મારી પત્ની સાથે બે રાઉન્ડ તો મીનીમમ જોઈએ છે પણ તેને તે નથી ગમતું હું શું કરું?

nation

પ્રશ્ન. મને સંબંધ બાંધતી વખતે ખૂબ જ ગભરામણ થાય છે મારે શું કરવું જોઈએ?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમને સંબંધમાંથી વખતે ખૂબ જ ગભરામણ થાય છે તેની માટે તમારે શું કરવું જોઈએ તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માગું છું કે આવું એટલા માટે થતું હોય છે કે કા તો તમારું શરીર વધારે કાં તો તમને કોઈ સમસ્યા હશે જેના કારણે તમને બધું થઈ રહ્યું હશે પરંતુ તમારા ઘરે આવવાની કોઈ જરૂર નથી

તમે જ્યારે આ બધું કરવા માટે જાઓ છો તેની પહેલા થોડી કસરત કરવાનું રાખો અને જમવાનું ઓછું રાખે તમે જો જમીને બધું કરો છો તો તમને અને પ્રકારની સમસ્યાઓ થઈ શકે છે

જેના કારણે હું તમને જણાવી રહ્યો છું જે તમારે સામાન્ય રીતે કરવાનું કોઈ નથી જમવાનું ઓછું છે અને ત્યારબાદ તમારે બધું કરવાનું છે અને તેનો ચોક્કસ સમય સેટ કરવાનો છે અને તમે અવારનવાર જો બધું કરો છો

તો તમને આવી બધી પ્રકારની સમસ્યા આવી શકે છે જેના કારણે તમારે બધું કરવાનું નથી સામાન્ય રીતે તમારે શાંતિ રાખવાની છે અને બધું કરવાનું છે જેના કારણે તમને કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા ન થાય.

પ્રશ્ન. મને રાત્રિમાં મારી પત્ની સાથે બે રાઉન્ડ તો મીનીમમ જોઈએ છે પણ તેને તે નથી ગમતું હું શું કરું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે રાત્રિની અંદર તમારી પત્ની સાથે તમને બે રાઉન્ડ તો મિનિમમ જોઈએ છે પરંતુ તમારી પત્નીને નથી ગમતું તો તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે ઘણી બધી વખત બનતું હોય છે જે પુરુષ હોય છે તેને વધુ વખત પસંદ હોય છે પરંતુ સ્ત્રીને પસંદ હોતું નથી પરંતુ તમારી જે વાત છે

તેવી તમામ સ્ત્રીને પસંદ હોય તો હું માનતો નથી કારણ કે રાત્રિની અંદર તમે કહો છો કે તમારી પત્ની સાથે બે રાઉન્ડ એટલે કે બેગ્રાઉન્ડની અંદર તમારી પત્નીનો દમ તમે નીકાળી દેતા હશો અને તમારો પણ દમ નીકળી જતો હશે પરંતુ હજુ તમારી અંદર ઈચ્છા થતી હોય છે જેના કારણે તમે બીજો રાઉન્ડ લેવા માંગતા હો છો

પરંતુ તેમાં પત્ની માને પણ નહીં તો આવા સમયની અંદર તમારે પત્નીને કોઈ પણ પ્રકારે પ્રેશર કરવાનું નથી અને કોઈપણ પ્રકારે તેને ફોર્સ કરવાનું નથી તમારે માત્ર ને માત્ર તેને એટલું જ કહેવાનું છે કે સિમ્પલ તેઓને સૂવાનું કહેવાનું છે અને તમારે ત્યારબાદ હાથલારી ચલાવી લેવાની છે તમે જ્યારે હાથ લારી ચલાવશો તો તમને પણ ખૂબ મજા આવશે

અને આ મજાના કારણે તમને કોઈ ખલેલ નથી પહોંચે અને તમારા પત્નીને પણ કોઈ ચિંતા નહીં થાય તો તમે આવું કરી શકો છો આના કારણે તમારા પત્ની પણ ખૂબ ખુશ રહેશે અને તમને પણ બીજા રાઉન્ડ લેવાની મજા પણ આવી જશે અને તમને કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા થવાની નથી તો તમે સિમ્પલ રીતે આવું કરી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *