મને પૈસા લઈને લબ લબાવવા દે તેવી છોકરી પાસે જવાની ટેવ પડી છે હવે હું શું કરું?

about

પ્રશ્ન. મને પૈસા લઈને લબ લબાવવા દે તેવી છોકરી પાસે જવાની ટેવ પડી છે હવે હું શું કરું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમને પૈસા દઈને જે છોકરી ઉપરથી લબ લબાવવા દેતી હોય છે તેવી છોકરીઓ પાસે જવાની તમને ટેવ પડી ગઈ છે અને હવે તેવું તમે કાઢવા માટે તમે શું કરી શકો છો હું તમને કહેવા માગું છું કે તમે પહેલા જે વસ્તુ કરી રહ્યા છો કે આમ તો ખોટી છે પરંતુ એક રીતે સાચી ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે

કે આ જે લોકો પૈસા લઈને બધું કરતા હોય છે જેના કારણે જે બધા કેસ આવતા હોય છે જે ખરાબ કેસ ઘણા બધા અટકી જતા હોય છે જેના કારણે તે સારી વાત કહી શકાય તેવું સારી બાબત કહી શકાય તેવું મને લાગે છે બીજી વસ્તુ એ છે કે તમે પૈસા લઈને આ બધું કરવા જાવ છો તો હવે તમને ટેવ પડી ગઈ છે પણ કે તે લોકો ઘણી બધી રીતે મજા પણ આપતા હોય છે

અને જેના કારણે તમને ઘણી બધી રીતે ફાયદો પણ પડતો હોય છે પરંતુ હું તમને કહેવા માગું છું કે હું તમારી કાઢી નાખવી જોઈએ કારણ કે આઠ ઓછો તમારી અત્યાર સુધી રહે છે તો ત્યારબાદ વિચારો કે જ્યારે તમારે લગ્ન થઈ જશે ત્યારબાદ એક સ્ત્રી તમને મળશે અને તે તમારી પત્ની સાથે તમારે બધું આખી જીવન સુધી બધું કરવું પડશે તમારે બધા બદલી બદલીને સ્ત્રીઓ પાસે જતા હશો પરંતુ ત્યારે તમે શું કરશો તે વિચારીને તમે છોડી શકો છો.

પ્રશ્ન. શું હું અલગ પોઝિશન માં કરુ તો મારું જલ્દી નીકળી જશે?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારે અલગ પોઝીશનમાં બધું કરવું હોય તો શું તમારું જલ્દી નીકળી જશે તો હું તમને કહેવા માગું છું કે ના એવું કંઈ નથી પરંતુ બધા લોકોને એવું લાગતું હોય છે કે સામાન્ય રીતે પોઝીશન ની અંદર જ્યારે બધું કરશો તો જલ્દી નીકળી જશે પરંતુ હકીકત તો એ છે કે તેઓ કંઈ હોતું નથી અલગ પોઝીશનમાં જ્યારે તમે કરો છો તમારા એન્ગલ બદલાતા રહેતા હોય છે

જેથી તમે એકધારો બધા નથી કરતા તો તેના કારણે તમારો સમય જોવી છે તે હકીકતમાં તો વધતો હોય છે જેથી તમને વધારે મજા આવવી જોઈએ પરંતુ ઘણા બધા લોકોને એવું લાગતું હોય છે કે જે અલગ અલગ પોઝિશનમાં જ્યારે બધું કરે છે ત્યારે તેઓ સમયમાં નીકળી જતું હશે પરંતુ હકીકત એવી હોતી નથી. સામાન્ય રીતે તેઓ નીકળતું હોતું નથી પરંતુ તેઓમાં તમને ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે

એટલે તે વસ્તુ તમારે કરવી પણ જોઈએ જેથી તમને કોઈપણ પ્રકારે વાંધો ના પડે બીજી વસ્તુ છે કે તમે પોલીસની અંદર જ્યારે બધું કરવા માંગતા હોય ત્યારે તમારું કેમ જલ્દી નીકળી જાય છે તે વસ્તુને તમારે જોવી જોઈએ તે વસ્તુ તમે જ્યારે જુઓ છો

ત્યારે તમને કોઈ પણ પ્રકારો વાંધો પડવાનો નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકવાના છો અલગ અલગ પોઝીશનમાં તમે કરી શકો છો અને જ્યારે પણ તમે શરૂઆત કરો છો ત્યારે ધીમે ધીમે કરો ત્યારબાદ તમને જેમ મજા આવે તેમ તમે વધુ કરી શકો છો અને તમે મજા લઇ શકો છો તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *