મને મારી ગર્લફ્રેન્ડને નીચે કિ-સ કરાવવી ગમે છે તો હું શું કરું જેથી એ કિસ કરે લાંબો સમય સુધી

nation

પ્રશ્ન. મારી પત્ની ને હંમેશા વાયબ્રેટર અને હું બંને એકસાથે જોઈએ છે તેની આ આદત ખરાબ કહેવાય કે સારી?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારી પત્ની જે છે તેને વાઈબ્રેટર અને તમે બંને એકસાથે જોઈએ છે તો તેની આ ખરાબ બાબત કહેવાય છે સારી આદત તો હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે એ જે બાબત છે તે તમારી ઉપર નિર્ભર રાખે છે કે તમે તેને કેવી રીતે જોશો હવે હાલના સમયમાં જો તમે દુનિયાનું જોશો કે તમારે આવું કરવું છે

તો તમે કંઈ પણ કરી શકવાના નથી તો મને લાગે છે તો કે તમે અને તમારી પત્ની તમે બંને સુવિચારો છો તેની પર લાગે છે હવે હાલના સમયમાં જો હું વાત કરું તો સામાન્ય રીતે એવું રાખવામાં આવતી છે કે જે પુરુષ હોય છે તે સ્ત્રી સાથે બધું આગળ અને પાછળથી કરતો જ પરંતુ તમને ખ્યાલ છે કે ઘણા બધા અત્યારે કપલ એવા છે

કે જે ખૂબ જ જોરદાર રીતે લાવતા હોય છે કે જેમાં સ્ત્રી પુરુષને પાછળથી ઠોકી વેચે તો આવા સમયની અંદર હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે તમારી ઉપર આધાર રાખે જરૂરી પત્નીને વાઈબ્રેટર વધારે ગમતું હશે તેનો મતલબ એવો નથી કે તમારા પત્નીને તમે નથી ગમતા તો એક નીચે મુકતા હશે અને એક ઉપર મુકતા હશે જેને કારણે તમે એક સાથે બધું કરો તો તમને ખબર મજા આવી શકે છે

એટલે તેમાં ખરાબ બાબત કઈ કહી શકાય નહીં કોઈ રીતે સંતોષ માટેની ઉપર આધાર રાખે છે તમારી પત્નીને એ રીતે સંતોષ મળે છે તો તમે તેમની ઉપર બધું કરી શકો છો તેમાં કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા હોતી નથી એટલે તમારે હવા ગભરાવાની કોઈ પણ પ્રકાર જરૂર નથી તમે તેમની સાથે બિન્દાસ બધું કરી શકો છો તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. મને મારી ગર્લફ્રેન્ડને નીચે કિ-સ કરાવવી ગમે છે તો હું શું કરું જેથી એ કિસ કરે લાંબો સમય સુધી

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારું જે ગર્લફ્રેન્ડ હતી એની સાથે તમારે પહેલી વખત મુ-ખ-મૈથુ-ન કરવું હોય તો તમે કેવી રીતે કરી શકો છો તો હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે જો તમારે પહેલી વાર હોય તો તેની માટે તમારે સૌ પ્રથમ તો તમારું જે પ્રા-ઇવે-ટ પાર્ટ છે તેને એકદમ સાફ રાખવાની જરૂર છે હાલના સમયમાં સાપ રાખવાની જરૂર નો મતલબ એ નથી કે તમારા માત્ર વાળ કાઢી નાખવાના છે પરંતુ તમે પહેલા તો સૌપ્રથમ તમે ખૂબ જ સરસ જે આવે છે તેનાથી વાળ કાઢી નાખો

તમને લાગે નહીં તે રીતે બધું કામ કરો કટ લાગેલા હોવા જોઈએ નહીં ત્યારબાદ એક પણ વાળ જ્યારે રહેલું હોતું નથી તેવા સમયની અંદર તમે તેને સાબુથી ધોઈ શકો છો ઘણા બધા પ્રકારના લિક્વિડ પણ આવે છે જેનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો જેનાથી એકદમ સાફ તમે રાખો ત્યારબાદ તમે ઘણા બધા પ્રકારે નીચે લગાવવાની મોસચુરાઇઝર ક્રીમ આવતી હોય છે જેનો પ્રયોગ તમે કરી શકો છો આ ક્રીમ તમે જ્યારે લગાવો છો તેવા સમયમાં ત્યાં ખૂબ જ ચમક આવી જતી હોય છે અને સુગંધ પણ ખૂબ જ સારી આવતી હોય છે

અને જ્યારે બધું કરવામાં આવે છે તેવા સમયમાં મોઢામાં પણ આવતી નથી અને કદાચ ચાવી પણ જાય તો તેને કોઈપણ પ્રકારે સમસ્યાઓ રહેતી નથી તો તમને આ વસ્તુ કરી શકો છો ઘણા બધા લોકો પાવડર લગાવતા હોય છે પરંતુ તે વસ્તુ તમારે કરવાની નથી ઘણા બધા પ્રકારના સ્પ્રે ઉપલબ્ધ છે તો તમે જે તમે લાવી શકો છો અને લગાવી શકો છો ત્યારબાદ તમારો ટો-પો જે હોય તેની ખોલો અને ત્યારબાદ તે નીચે જે કંઈ પણ ગંદકી રહેલું હોય તેને સાફ કરો જેનાથી વાસના વગરની ખૂબ જ સુગંધ આવતી હશે અને તમે બધું કરવા માટે જશો તો તમે બધું કરી શકશો અને તમને પણ ખૂબ જ મજા આવવાની છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *