મને મારા બોયફ્રેન્ડ સાથે સંબંધ બાંધવો છે પણ મને એમ થાય છે કે પછી તેની સાથે લગ્ન ના થયા તો?

nation

પ્રશ્ન. મને મારા બોયફ્રેન્ડ સાથે સંબંધ બાંધવો છે પણ મને એમ થાય છે કે પછી તેની સાથે લગ્ન ના થયા તો?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા બોયફ્રેન્ડ સાથે તમારે સંબંધ બાંધવો છે પરંતુ તે તમારી સાથે લગ્ન ન કરે તો શું થશે અથવા તો તમારે કોઈ કારણસર લગ્ન નથી આવતો શું થશે તેવું તમે વિચારી રહ્યા છો

તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે હવે એવું વિચારવામાં આવે છે કે કોઈ વ્યક્તિ સાથે જ્યારે તમે બધું કરો છો પછી તેની સાથે લગ્ન કરવા પ્રયત્ન તો એવું જરૂરી હોતું નથી હાલનું જમવાનું વાંધો નહીં જ છે અને તમારા લગ્ન ન થાય તો પણ શું છે

પરંતુ તમને તો મજા પડી ગઈ ને તમારે એવી વિશે જોવાનું છે પરંતુ જો તમે સાચો પ્રેમ કરતાં હોય અને તમે વિચારતા હોય કે નહીં તો મને તેની સાથે જિંદગી ગુજરવી છે તો તમારે વિચાર કરવો પડે અને

તમારે બોટલ સાથે સંબંધ બાંધવો છે અને તમે વિચારો છો કે ગમે તે કારણસર તમે તેની સાથે જતા રહેશો તો પછી તમે તેની સાથે બધું કરી શકો છો બાકી લગ્ન ના થાય તેવું તમે વિચારતા હોય તો અત્યારથી તમારું બધું કરવાનું મૂલતવી રાખો તો વધારે સારું.

પ્રશ્ન. મારા લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે પણ મારા પતી મને સંતોષ આપી શકતા નથી તો હું તેમને શું કરું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા પતિ તમને સંતોષ આપી શકતા નથી અને તેની માટે તમે શું કરી શકો છો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માગું છું તમે તમારા પતિને સમજાવી શકો છો અને તમારા પતિને જણાવી શકો છો કે તેઓ કેવી રીતે તમને મજા આપી શકે તમને જે પોઝિશનમાં ગમે છે

તે પોઝિશન હું તમને તેમને જણાવવું અથવા તો તમે તમારા પતિને જણાવવા કે તેઓ વધારે કોઈ પુરુષ વધારે તેને કરી શકતો નથી અને સંતોષ આપી શકતો નથી પરંતુ તમારે એવું કંઈ કરવાની જરૂર નથી

તમારા માત્ર તમારા પતિને સમજવાનું છે અને તમે તમારા પતિને કેપ્સુલ લેવા માટે પણ જણાવી શકો છો બજારની અંદર કેટલા પ્રકારની છે જે જો કોઈ વ્યક્તિ લગાવવા છતાં અનેક પ્રકારના ફાયદાઓ જોવા મળી શકે છે

અને આગળ જતા તે જ્યારે બધું કરવા માટે જાય છે તેવા સમયની અંદર પણ તેને કોઈ પણ પ્રકારે પ્રોબ્લેમ થતી નથી અને તે લાંબાગાળા સુધી તમને બધું કરી શકે છે એટલે તમે મેડિકલ નો પણ સારો લઈ શકો છો

અને છતાં પણ જો કોઈ વધારે એવી સમસ્યા લાગે તો તમે ડોક્ટરને પણ બતાવી શકો છો ડોક્ટર તમને ઘણું સારું એવું સોલ્યુશન આપવાની ક્ષમતા ધરાવતા હોય છે જેથી તમે ડોક્ટરને પણ બતાવી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *