મને લાગે છે કે હું મારી પત્નીને ઠોકતી વખતે તેને મજા આપી શકતો નથી હું શું કરું?

GUJARAT

પ્રશ્ન. મારો પતિ મને જ્યારે પાછળથી લબલબાવે ત્યારે મને પાછળની તરફ દુખાવો રહે છે હું શું કરું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારો પતિ તમને જ્યારે પાછળથી બધું કરવામાં આવે છે ત્યારે તમને પાછળની તરફ દુખાવો રહે છે તો તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માગું છું કે આ વસ્તુ તો સૌપ્રથમ એકદમ નોર્મલ છે કારણકે ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે જ્યારે તમારો પતિ નહીં પરંતુ કોઈ પણ સ્ત્રીને જરા પાછળથી બધું કરવાનું હોય છે

ત્યારે તેવા સમયની અંદર તેને પ્રોબ્લેમ થતો હોય છે પરંતુ તમારા ગભરાવાની કોઈ પણ પ્રકારે જવું નથી એટલા થતું હોય છે કારણ કે કુદરતી રીતે તમારે આગળ કરવાનું હોય છે પરંતુ તમે વધારે લેવા માટે એટલે કે વધારે મજા લેવા માટે તમે પાછળ કરતા ઓછો તેના કારણે તમને દુખતું હોય છે પરંતુ તે તમને થોડાક સમય માટે દૂધ સામે જ્યારે તમે ટેવાઈ જશો અને પાછળનું જે તમારું છે

તે મોટું થઈ જશે ત્યારબાદ તમને કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા આવવાની નથી. જેના કારણે તમારા પતિ તમને પાછળથી કરતા હોય તો તમારે તેને કરવા દેવું જોઈએ અને તમને જો મજા આવતી હોય તો કરવા દેવું જોઈએ

જો તે તમને ફોર્સ કરે છે તો તમારે ના પાડી દેવી જોઈએ તમને મજા આવતી હોય તો ઠીક છે બાકી તમારે વધારે તેમાં કંઈ કરવું જોઈએ નહીં તેવું મારું માનવું છે.

પ્રશ્ન. મને લાગે છે કે હું મારી પત્નીને ઠોકતી વખતે તેને મજા આપી શકતો નથી હું શું કરું?

તમે કહો છો કે તમારી પત્ની ને તમે ઠોકતી વખત મજા આપી શકતા નથી તો તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માગું છું કે તમારે કંઈ પણ પ્રકારે કરવાની જરૂર નથી તમારા માત્ર ને માત્ર સમય આપવાનું છે અને તમારી પત્નીને તમારે પૂછી લેવાનું છે કે શું તમે તેમની સાથે બધું કરો છો ત્યારે તેમને મજા આવે છે અને જો તે તમને બિન્દાસ રીતે કહે છે

કે હા તેમને ખૂબ જ મજા આવે છે તો તમારે ગભરાવાની કોઈપણ પ્રકારની જેવું નથી ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે વ્યક્તિ પોતાના મનની અંદર બધું સંભાળી લેતો હોય છે અને મનની અંદર જ બધું ધારી લેતો હોય છે જેના કારણે તેને આવી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય છે પરંતુ તમે તમારી પત્નીને બિન્દાસ પૂછી શકો છો અને તમારા પત્ની જો તમને કંઈક એના તેને મજા આવતી નથી

તો તેની માટે ઘણા બધા પ્રકારના રસ્તાઓ છે અને તેમને કોઈ સમસ્યા છે તેની ઉપર તે રસ્તાઓ તમને ઇન્ટરનેટ પરથી પણ મળી શકશે અને ત્યાંથી તમારી કોઈ સોલ્યુશન નથી થતું તમે ડોક્ટર પાસે પણ જઈ શકો છો

અને ડોક્ટર પાસે તો તમારું ઈલાજ થઈ શકે આ આધુનિક જમવાનું છે અને આધુનિક જમાના ની અંદર તમારી કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા હોય તે દૂર થઈ શકે છે પરંતુ સમય માત્ર એટલું જ છે કે તમારે તમારી પત્નીને પૂછવું પડશે વગર તો તેનું કોઈ પણ પ્રકારે મેળ નહીં પડે તેવું મારું માનવું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *