મને કેમ ખબર પડશે કે હું અંગતપળોની છેલ્લી સીમા સુધી પહોંચી ગઈ છું?

GUJARAT

પ્રશ્ન. મારી પ્રેમિકાએ અગાઉ એક યુવક સાથે શરીર સુખ માણ્યું હતું, તો શું એની સાથે લગ્ન કરી શકાય ખરા..? શું કહેવું છે તમારૂ

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારી પ્રેમિકાએ અગાઉ એક યુવક સાથે શરીર સુખ ની મજા લઇ લીધી છે તો શું તેની સાથે લગ્ન કરી શકાય કે ખરા? તો તેની વિશે પણ હું તમને માત્ર એટલું જ કહેવા માગું છું કે તે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે હું તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જણાવવા માંગુ છું કે તમારી પ્રેમિકાએ જો આવું કર્યું એને યુવક સાથે બધું કરેલું હોય તો તે તમારો પ્રશ્ન છે

તમને શું લાગે છે તમે તેની સાથે જીવન જીવી શકશો શું તમને તમારી પ્રેમિકા પ્રત્યે પ્રેમ છે તમને લાગે છે કે તમે તેની સાથે જીવન જીવી શકશો અને હજી શું તે વ્યક્તિને બોલાવે છે અથવા તેના લક્ષણો હજી પણ એવા છે જે પહેલા હતા જો એવું ના હોય તમે બિન્દાસ તેની સાથે બધું કરી શકો છો ઘણા બધા લોકો એવું કહેતા હોય છે

કે છોકરી ની અંદર સીલ હોય તો બધું કરવાની મજા આવે છે તે ના હોય તો તે ન કરી શકાય પરંતુ હકીકતમાં તેવું હોતું નથી એટલે તમારે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી તમે તમારી પ્રેમિકા સાથે બધું કરી શકો છો ને સર્વિસ ઉપર માણી શકો છો અને તમારા લગ્નની વાત રહી તો તમે તેની સાથે લગ્ન કરીને મજા પણ લઈ શકો છો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી.

પ્રશ્ન. મને કેમ ખબર પડશે કે હું અંગતપળોની છેલ્લી સીમા સુધી પહોંચી ગઈ છું?

હું તમને સૌ પ્રથમ જણાવવા માગું છું કે તમને કેવી રીતે ખબર પડશે કે અંગત પળોની છેલ્લી સીમા સુધી તમે પહોંચી ગયા છો તો જ્યારે તમે પહોંચવાના છો ત્યારે તમને ખબર પડી જશે તેવા સમયની અંદર તમારા શરીરની અંદર ખૂબ જ ઉતેજનાની લહેર દોડી જવાની છે અને તમારી અંદરથી ચીકણું ખૂબ જ નીકળવાનું છે અને તમને તમારા શરીરની અંદર ખૂબ જ મજા આવવાની છે અને તમને રિલેક્સ નું ફીલ થવાનું છે

અને તમારું મગજ એકદમ શાંત થઈ જવાનું છે જેના કારણે હું તમને કહી શકું છું કે તમને ખબર પડી છે કે તમે છેલ્લી સીમા સુધી છો અને તમને ખૂબ જ મજા આવવાની છે અને સામે વાળો જે તમારો હશે તે પણ છેલ્લી સીમા સુધી આવી ગયો હશે અને જ્યારે તમે બંને છેલ્લી સીમા સુધી આવશો ત્યારે તમને બંનેને ખૂબ જ મજા પડવાની છે

જેથી તમારે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી તમે અંગત પળો માની શકો છો અને તમને ખૂબ જ મજા આવવાની છે તેની ગેરંટી છે એટલે તમે આવી રીતે અંગત પળો માણો અને તમને ધીમે ધીમે ખ્યાલ આવવા લાગશે કે તમે હવે નીકળવા તૈયાર છો કે નહીં તમે સિસકારા બોલાવવા લાગશો તમારો શ્વાસ થોડોક ચડવા લાગશે ને તમને મજા આવે એટલે સમજવાનું કે હવે તમે ચરમ સીમા પર છો…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *