મને કંઈ પોઝિશન માં કરવાથી વધારે સંતોષ મળી શકે?

GUJARAT

પ્રશ્ન. મને કંઈ પોઝિશન માં કરવાથી વધારે સંતોષ મળી શકે?

જો અત્યારની વાત કરવામાં આવે તો સામાન્ય રીતે ઘણા બધા લોકો હોય છે જે એક જ પોઝિશન ટ્રાય કરતા હોય છે અને જ્યારે તેઓ એક જ પોઝિશન ટ્રાય કરતા હોય છે મને થોડાક સમય બાદ વધારે મજા આવતી હોતી નથી અને જ્યારે તેઓને મજા આવતી નથી ત્યારે તેઓ ખૂબ જ સ્ટ્રેસ માં આવી જતા હોય છે અને કંટાળી જતા હોય છે

પરંતુ હું તમને કહેવા માંગુ છું કે તમને કોઈ પોઝિશનમાં મળવાનો છે જ્યારે તમે લગાતાર તે વસ્તુ મળ્યા કરે અને તેની માટે ઘણી બધી પોઝિશન છે તમે 360 પોઝીશન ટ્રાય કરી શકો છો તમે કાગળ પણ ટ્રાય કરી શકો છો આવું કરવાથી તમને ખબર મજા પડવાની છે તેની તો ગેરંટી છે એને તમે લાંબા સમય સુધી ટકી શકો છો

લાંબા સમય સુધી ના ટકી શકતો હોય તો તમે કેમ છો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો આવું કરવાથી તમને ખૂબ જ મજા આવવાની છે અને તમે લાંબા સમયગાળા સુધી બધું કરી શકવાનો છે

તો પોઝિશન કરવામાં ખૂબ જ મજા આવશે એટલે તમારી પર છે હવે કે તમે કોઈ પોઝિશન પસંદ કરો છો તમે જે પોઝિશન પસંદ કરશો તે પોઝિશનમાં જો તમને સંતોષ મળતો હશે તો કે મને પ્રકારનો વાંધો પડવાનો નથી અને તમે ખૂબ જ સરસ રીતે બધું કરી શકવાના છો.

પ્રશ્ન. મારા પતિ મને સંતોષ નથી આપી શકતા અને મને પણ ત્યારબાદ તેમની પર ગુસ્સો આવે છે મારે શું કરવું જોઈએ?

તમારા પતિ તમને સંતોષ નથી આપી શકતા. મેં તમને ત્યારબાદ તેમની પર ગુસ્સો આવે છે તો તમારે શું કરવું જોઈએ તો સૌ પ્રથમ તો કહેવા માગું છું કે તમારે તમારા કોઈ સફર નિયંત્રણ લાવવાની જરૂર છે જ્યારે આવા બધા સંબંધો બંધાતા હોય છે અથવા તો આવું બધું તમે જ્યારે કરતા આવો છો ત્યારે ગુસ્સો લાવવો એ ખૂબ જ ખોટી બાબત છે

તમારે તે ગુસ્સો લાવવાનો નથી કારણ કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ વચ્ચે પ્રેમ હોય તો કોઈ વ્યક્તિ વચ્ચે કોઈ ઈચ્છા શક્તિ હોય છે ત્યારે જ બધી વસ્તુ થતી હોય છે તમારે તમારા પતિ પર કોઈ ગુસ્સો નથી લાવવાનો તેઓ તમને સંતોષ નથી આપી શકતા ઘણા બધા કારણો હશે અને તમને સંતોષ નથી લઈ શકતા તો તેના પણ ઘણા કારણો હશે

તે કારણોને તમારે ડિસ્કસ કરવાના છે અને તેને સોલ્વ કરવાનો છે અને છતાં પણ જો તે સોલ્વ થતા નથી તો અમે બીજી ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો તમને તેની પર ગુસ્સો આવતો હોય તો તમારી રીતે ગુસ્સો શાંત કરવાની જરૂર છે

અને તમારે કંઈ કરવાની જરૂર નથી તમારે સાંત રહેવાની જરૂર છે અને તમારા પત્નીને સમય આપવાની જરૂર છે અને તેને કહેવાની જરૂર છે કે કંઈ વાંધો નહીં હું તમારી સાથે છું તમારી ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી તો તેને હિંમત આવશે પરંતુ તમે જોયું નહીં કરો તો પછી તેમને પણ સમસ્યા લાગશે અને તેઓ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *