મને હવે વધારે ઉત્તે-જના લાવવા શું કરી શકું?

about

પ્રશ્ન. મારે ચ પા ચ પી દરમિયાન ચીકણા પણું જોઈએ છે તો તેની માટે તેલ નો ઉપયોગ કરી શકાય?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમે ચકાપણું જોઈએ છે અને તેની માટે તમારે તેલનો પ્રયોગ કરવો છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો તે સ્વતંત્ર ખોટી વસ્તુ છે આપણા દેશી લોકો જોવે છે અને ભારતની અંદર ઘણા બધા લોકો રહે છે તે સામાન્ય રીતે એવું વિચારતા હોય છે

કે પોતે જ્યારે આ બધી વસ્તુ કરવી છે ત્યારે તેઓ તેમનો પ્રયોગ કરવા માંગે છે પરંતુ તમને ખ્યાલ ન હોય તો હું જણાવી દઉં છું કે તેલનો પ્રયોગ છે તે ખૂબ જ ફોટો પ્રયોગ હોય છે કારણ કે આની અંદર ઘણી બધી રીતે મુશ્કેલીઓ પડતી હોય છે બીજી વસ્તુ કે તેનો પ્રયોગ જ્યારે કરવામાં આવે છે ત્યારે આવા સમયની અંદર એવું કહેવામાં આવે છે

કે કોઈપણ રીતે આજે તેલનો ઉપયોગ હોય છે તેની અંદર ગરમી પણ વધારે હોય છે અને ગરમી વધારે હોવાના કારણે તમને ઘણી બધી રીતે સમસ્યાઓ પણ થતી હોય છે એટલે તમારે તે વસ્તુ ન કરવી છે

જ્યારે તેવી વસ્તુઓ કરવામાં આવે છે ત્યારે તેવા સમયમાં ઘણી બધી રીતે તમને સમસ્યા થઈ શકે છે એટલે તમારી જગ્યાએ ઘણા બધા પ્રકારના લેટેસ્ટ જે વસ્તુ આવે છે તે પણ તમે વાપરી શકો છો તે વસ્તુ તમે વાપરો છો તેમાં તમે કોઈ પણ વધારે વાંધો પણ નહીં આવે અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકશો.

પ્રશ્ન. મને હવે વધારે ઉત્તેજના લાવવા શું કરી શકું?

તમે મને સામાન્ય રીતે એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમારે ઉતેજના વધારવી હોય તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો પહેલી વસ્તુ તો સામાન્ય રીતે એ છે કે તમારે કોઈપણ પ્રકારની ઉત્તેજના વધારવી હોય તો તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકશો પેલી વસ્તુ તે જ કે તમારે વધારવી છે તો શું કામ વધારવી છે

પહેલે સમુદ્ર જ્યારે તમે વીડિયોની અંદર જોતા છો ત્યારે સામાન્ય રીતે તમે જોયા હશે કે ઘણા બધા લોકો એટલે કે ત્રણ કલાકથી પણ વધારે લોકો તે બધું કરતા હોય છે પરંતુ જ્યારે હકીકતની જો વાત કરવામાં આવે તો હકીકત એવી વસ્તુ હોતી નથી. એટલે કે તે લોકો માત્ર ને માત્ર ફિલ્મ ઉતારો થયો છે અને જેના કારણે તમને ખ્યાલ આવતો નથી એટલે તે વસ્તુ વિશે તમારે જાણવું અને સમજવું નકામું છે

બીજી વસ્તુ કે જ્યારે આ બધી વસ્તુઓ થતી હોય છે ત્યારે હું તેને લાવવા માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી શકો છો જેમ કે તમે ફોર પ્લે કરી શકો છો તમે વિડીયો જોઈ શકો છો જ્યારે તમે કોઈક ક્રિડા કરી શકો છો ઘણી બધી વસ્તુઓ તમે કરી શકો છો તે વસ્તુ તમે જ્યારે કરો છો ત્યારે ઘણી બધી રીતે તમને ફાયદો પડતો હોય ત્યારે હું તમને માત્ર કેવી રીતે વધારી શકો છો

તે વધારે જાણવા તમે ઇન્ટરનેટ ઉપર પણ સર્ચ મારી શકો છો ઘણા બધા પ્રકારના આર્ટીકલ પણ મળી જશે અને આ પણ મેં તમને જણાવી દીધું આ વસ્તુ તમે કરશો તો તમને ઘણી બધી મજા આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *