મને હવે પહેલાની જેમ સંબંધ બાંધતી વખતે કોઈ એક સ્ત્રી સાથે મજા નથી આવતી હું શું કરું?

about

પ્રશ્ન. મને ગર્લફ્રેન્ડ હમેશા શરીર સુખ માણવાનું કહેતી હોય છે મારે શું કરવું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમને હંમેશા શરીર માટે પરંતુ તેની માટે તમે તેને ના પાડો છો અને તમે તેની માટે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ તમને કેમ માગું છું કે તમારે તેને ના ના પાડવી જોઈએ તે તમને હંમેશા કહેતી હોય તો તમને જો મજા આવતી હોય તો તમે તેની પાસે જઈ શકો છો અને તેની સાથે બધું કરી શકો છો

તમે જ્યારે કરો છો ત્યારે તેને પણ મજા આવશે અને તમને પણ મજા આવશે અને તમે બધા ખુશ રહી શકશો પરંતુ હું તો તમને માત્ર માગું છું કે ઘણી બધી વખત જ્યારે તમે મળો છો

ત્યારે મોટા ભાગે છો આવી વસ્તુ કરવાની કહેતી હોય તો તમારે થોડું વિચારવું જોઈએ માત્ર ને માત્ર તમારા શરીરને પામવા માટે તો નથી આવી ને તે પણ તમારે જોવું જોઈએ તમે આવી વસ્તુ કરો છો તો તેમાં તમને પહેલા તો સારું લાગે છે

પરંતુ આગળ જતા તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે એ તમારી વચ્ચે પ્રેમ છે કે તે તપાસવા માટે પણ તમારે તેને ઘણી બધી વખત ના કહેવું જોઈએ તમે ના પાડો છો ત્યારે તેનું રિએક્શન કેવું છે

તે પણ તમારે જવું જોઈએ પરંતુ મોટેભાગે તમારે તેની સાથે આવું ન કરવું જોઈએ કારણ કે તમે એવું કરો છો તો તેનો મતલબ એવો થઈ ગયો છે કે તેના માત્ર શરીરનું ભૂખ છે અને તેની માટે તે તમારી પાસે આવે છે પરંતુ તમારા આ વસ્તુ વિચારવી જોઈએ.

પ્રશ્ન. મને હવે પહેલાની જેમ સંબંધ બાંધતી વખતે કોઈ એક સ્ત્રી સાથે મજા નથી આવતી હું શું કરું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમને પહેલા ની જેમ સંબંધ બાંધતી વખતે કોઈ એક સ્ત્રી સાથે મજા નથી આવતી તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને એટલું જાણવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો સામાન્ય રીતે હું તો તમને એટલું કહેવા માગું છું કે તમે કોઈ સ્ત્રી સાથે સંબંધ બાંધવો છો

તો તેની માટે તમે મજા ન આવતી હોય તો તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરો સામાન્ય રીતે તમારે બધું કરવું છે તો તેની માટે તમે એક વસ્તુ કરી શકો છો તેમની સાથે મજા કેમ નથી આવતી તો તમારે વિચારવું જોઈએ સામાન્ય રીતે ભૂતકાળની અંદર તમે વધારે બીજી સાથે મજા લીધી હશે તો તમને મજા નહિ આવે તો તેની માટે તમે બીજી પણ વસ્તુ કરો

કે તમને મજા ન આવતી હોય તો તેની માટે તમે કેમ મજા નથી આવતી તેના કારણો શોધવો અને જે સ્ત્રી છે તેને પણ તમે જણાવી શકો છો તમારે અલગ અલગ પોઝિશનની અંદર બધું કરવું છે. પ્રતિ વ્યક્તિને તમે જણાવશો ને ત્યાર બાદ તેની સાથે બધી મજા લો તમે જ્યારે આવું કરો છો ત્યારે તમને ઘણી બધી મજા પણ આવશે ને તે વ્યક્તિ પણ તમને મજા આપી શકશે

પરંતુ તમારે તેને બોલીને ખોલીને જણાવવું પડશે કે તમને આ રીતે મજા આવે છે પરંતુ આપણે મજા ન આવતી હોય તો તમારે તમારી આજે આદત છે તને મૂકી દેવી જોઈએ કારણ કે આ ખરાબ છે અને ખરાબ અત્યારે વધારે પડી જતી હોય છે ત્યારે તમને ઘણી બધી રીતે સમસ્યાઓ થઈ જતી હોય છે એટલે તે વસ્તુ તમારે ધ્યાન રાખવી જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *